Daling van de faillissementen in de transportsector: ja, maar…

 13/10/2016  TransportMedia  News Transport
Daling van de faillissementen in de transportsector: ja, maar…

Het ITLB publiceert het aantal faillissementen in de transportsector voor het derde kwartaal van 2016.

Met 12 faillissementen in het noorden van het land en 8 in het zuidelijke deel, bevestigen de cijfers de trend die al tijdens de eerste twee kwartalen zichtbaar werd. 2016 zou dus – veruit – het beste jaar zijn sinds 2008. Als we de cijfers vergelijken met de eerste drie kwartalen van de voorbije jaren, zien we een daling van 42,7% ten opzichte van 2015, van 45,5% ten opzichte van 2014, van 55,1% ten opzichte van 2013 en van 60,8% ten opzichte van 2012!

Goed nieuws dus, dat Michaël Reul, secretaris-generaal van de UPTR, echter meteen relativeert: “We hopen natuurlijk dat we het bij het verkeerde eind hebben, maar we vrezen dat die cijfers de komende maanden als gevolg van de kilometerheffing zullen worden afgevlakt. Aangezien transportfacturen pas na 60 dagen worden betaald, laten de gevolgen van de heffing en het negatieve effect ervan op de liquide middelen van de transporteurs zich nu nog niet voelen. De cijfers die wij doorkrijgen, gaan trouwens niet in de richting van een heropleving. De eerste resultaten van de jaarlijkse studie die het bureau BDO op dit ogenblik voor ons uitvoert, wijzen eerder op een stagnatie van zowel de betalingstermijnen als van het lage niveau van liquide middelen in de transportsector“.

Tot slot benadrukken we nog dat de resultaten van het ITLB geen onderscheid maken wat betreft de grootte van de failliete bedrijven. Transporteurs met twee trucks worden op dezelfde manier in de cijfers opgenomen als zij die er tweehonderd hebben. Het werkelijke gewicht van die faillissementen en hun economische impact zijn niet bekend en dus moeten we die cijfers met de grootste omzichtigheid interpreteren.

Lees alles over ITLB in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!