Conjunctuur : onzeker economisch herstel

 25/02/2010  Claude Yvens  Economie
Conjunctuur : onzeker economisch herstel

Sedert enkele weken is er een stabilisering van de transportactiviteiten merkbaar. Toch sporen diverse indicatoren aan om waakzaam te blijven. Onderzoek naar de activiteitsgraad van transportondernemingen bovenaan de industriële productieketen kan ons helpen om de evolutie op korte termijn van de sector beter in te schatten.

De algemene terugval van de industriële productie die in de herfst van 2008 begon, heeft de transportbedrijven sterk verzwakt. Geen enkele transporteur werd gespaard van de instorting van de economie. Het dieptepunt van de crisis werd bereikt tijdens de eerste maanden van 2009, met een daling van de activiteiten van 20%, verklaart William Fabry, Commercieel Directeur van TDG Mond, dat gespecialiseerd is in het transport van chemische producten.

 
Voorzichtige stabilisering…  
 
Na de meest ingrijpende crisis die de staalsector ooit gekend heeft, is de activiteit stilaan terug opgang gekomen vanaf het tweede semester van 2009. Daardoor heeft bijvoorbeeld de staalreus Arcelor Mittal zijn productie terug tot op 70% van de capaciteit kunnen brengen. Deze stabilisering van de staalsector ging gepaard met een reële – zij het lichte – groei van het voor dergelijke goederen specifieke transport.
Henri Alders, Afgevaardigd Bestuurder van Alders International Transport, bevestigt: Sedert januari heeft de situatie, door de verhoging van bepaalde activiteiten, de neiging om te stabiliseren. De signalen afkomstig van de petrochemie kunnen globaal als positief worden genoemd. Dat verklaart Luc Haesaerts, Directeur van de gelijknamige transportonderneming gespecialiseerd in het vervoer van chemische producten voor rekening van BASF Antwerpen. In 2009 heeft de markt gedurende meerdere maanden op zeer lage niveaus gedraaid. Vandaag is de activiteitsdaling minder groot. Eenzelfde geluid weerklinkt bij William Fabry. In vergelijking met een erg rustige maand januari 2009 stelt hij een stijging van 10% voor de vervoerde volumes vast en een vooruitgang voor de opslagactiviteiten die de 19% benadert. Door de stabilisering van de vraag vullen onze klanten opnieuw hun stocks aan teneinde genoeg beschikbare goederen te hebben. Dat is een positief teken voor de sector.
Overigens gaat het ook niet al te slecht met het transport van primaire goederen. Dat bevestigt Frédéric s’ Heeren, baas van een Haspengouws transportbedrijf gespecialiseerd in vervoer met kipwagens. Het bedrijf werkt in een nichesector die in 2009 geen grote veranderingen heeft ondergaan. Onze volumes zijn in 2009 met 10 à 12% gestegen, preciseert hij. Als gevolg van de stijgende volumes heeft de onderneming dan ook onlangs geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe voertuigen.
 
…maar waakzaamheid blijft geboden…
 
Deze verschillende positieve signalen dienen echter genuanceerd te worden. We beleven een situatie van herneming met ups en downs, met bv. drie weken van intense activiteit gevolgd door kalmere weken. Zo dreigt in de staalsector het nog onzekere staalverbruik van de automobiel- en bouwsector te leiden tot meer inzet van onderaanneming om de productiepieken op te vangen.
Bijgevolg blijven talrijke actoren, met een globale vraag in het transport die lager blijft dan in juni 2008, zich afvragen hoe reëel de economische heropleving is. Dat doet ook Denis Crahay van SCTR: De vervoerde volumes zijn verschillend verdeeld. Het verdwijnen van enkele transporteurs heeft de markt gewijzigd maar desondanks is de vraag niet gestegen.
Hoewel de transportvolumes de neiging hebben om hier en daar te stijgen, blijft de druk op de prijzen de voornaamste bron van ongerustheid. De prijzen blijven zeer laag terwijl er op het niveau van de kosten geen enkele verlichting merkbaar is. Denis Crahay bevestigt: De klanten pushen voor een constante prijsverlaging. Toch hebben we in de meeste gevallen onze prijspolitiek niet gewijzigd Frédéric s’ Heeren vervolgt: Ik heb geweigerd om mijn prijspolitiek in de hoogte of de laagte te herzien. Als u een kwaliteitsservice blijft aanhouden, zal het cliënteel trouw blijven.
Luc Haesaerts betreurt de sterke prijserosie van de laatste maanden maar getuigt ook van een zeker optimisme: Dit kannibalisme lijkt stilaan te vervagen.
Voor het 2011 is, vallen er dus geen normale groeicijfers te verwachten. Vandaag kunnen de ondernemingen niet verder kijken dan het tweede trimester en blijft de sector in een troebele zone. Voor William Fabry (TDG Mond) blijft het maken van prognoses over de heropleving van zijn eigen bedrijf op basis van het herstel van de activiteiten van zijn klanten onzeker. Niettemin is het verschijnen van nieuwe raamcontracten voor 2010 in de petrochemiesector een bemoedigend teken voor de sector.
 

 

 

 

 

 

 

Document PDF

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!