Collectief de prijs verhogen

 19/12/2017  Claude Yvens  Opinie
Collectief de prijs verhogen

Zowel de kilometerheffing als de kostprijs van de files drijven voor de transporteur de prijs van transportprestaties op. Transporteurs moeten geen tien jaar wachten om die prijzen door te rekenen. Dan is het te laat! Het komt er eenvoudigweg op aan doorrekenen of failliet gaan.

Transporteurs moeten ten opzichte van prijsverhogingen het initiatief in eigen handen nemen. Eigenlijk is het niet onze taak om het budget van de klanten onder controle te houden. Wij moeten zelf overleven. Het is de politiek die het probleem van de files moet oplossen, niet de transporteur. Zo lang dat niet gebeurt en er geen oplossing is, ben je als transporteur gedwongen een prijsstijging door te voeren. Tien jaar wachten op een oplossing kan niet, zelfs geen half jaar. Transport Hertsens rekent sedert juni 2017 een prijstoeslag van 3% aan als compensatie voor het tijdverlies in de files en het geld dat die files ons kosten. Dat was ook al het geval met de kilometerheffing. Als je die niet integraal doorrekent breng je het voortbestaan van je bedrijf in het gedrang.

Collectieve actie

Ik pleit er tevens voor dat we collectief aanraden om de prijzen te verhogen. Hier is een mooie taak weggelegd voor de transportfederaties. De transporteurs moeten door hun federaties aangemoedigd worden om er niet voor terug te deinzen de filetijd gewoon door te rekenen aan de klant. De meeste bedrijven hebben immers een duwtje in de rug nodig om zo’n beslissing te nemen. Uiteraard is er dan het risico dat je een klant verliest, maar iedereen moet voor zichzelf de rekening maken. Als het niet meer kan, dan kun je zo’n klant beter weigeren. We moeten als transporteur keuzes maken om te overleven. We moeten tot realistische prijsverhogingen komen voor de filekosten én de kilometerheffing. Wij volgen onze kosten en inkomsten maandelijks op en weten hierdoor precies wat we nog verdienen en of we nog iets verdienen. Gratis werken met alle risico’s kan niet. Er zullen overigens altijd transportbedrijven blijven die onder de prijs werken. Die kunnen dat echter onmogelijk blijven volhouden. Klanten die prijs stellen op begrippen als kwaliteit, stiptheid en service willen daar doorgaans ook voor betalen. Wie als klant enkel naar de prijs kijkt kan op dat vlak bedrogen uitkomen.

“Als transporteur moet je keuzes maken om te overleven. Wachten op politieke oplossingen heeft geen zin. Gratis werken met alle risico’s van dien kan niet!”

Arnold Hertsens, zaakvoerder van Transport Hertsens NV

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!