Code 95: uitzonderingen beperkt tot het minimum

 27/12/2017  Claude Yvens  Wetgeving
Code 95: uitzonderingen beperkt tot het minimum

Het nieuws werd met veel heisa onthaald in de wereld van de beroepsopleiding: het Europees Parlement zou wellicht de normen versoepelen die de beroepsbekwaamheid regelen van de wegchauffeurs. Het meest recente nieuws laat evenwel uitschijnen dat het om een zeer beperkte lijst gaat.

Volgens de ETSC (European Transport Safety Council) zijn het Europees Parlement en de 27 lidstaten van de Unie het eens geraakt over een compromis, waarbij de straal van 100 kilometer rondom de basis, het actiegebied waarin het mogelijk zou worden om een vrachtwagen te besturen zonder bewijs van competentie van het beroep, volledig zou verdwijnen. De enige uitzonderingen zijn chauffeurs die niet voor derden werken in plattelandsregio’s en waarbij de lidstaat van mening is dat het rijden met een vrachtwagen eerder bij gelegenheid gebeurt en geen impact heeft op de verkeersveiligheid. Het certificaat voor verder gezette opleiding blijft in elk geval verplicht voor alle transporten voor rekening van derden.

“De tekst is een grote vooruitgang ten opzichte van de voorgaande, maar we kunnen ons geen situatie voorstellen waarbij het rijden met een vrachtwagen geen impact heeft op de verkeersveiligheid, wanneer hij bestuurd wordt door een chauffeur zonder echte beroepsbekwaamheid”, verklaarde Antonio Avenoso, Executive Director van ETSC. Men kan zich ook vragen stellen bij de moeilijkheid om vast te stellen wat een plattelandsregio precies inhoudt en opnieuw betreuren dat iedere lidstaat de nieuwe tekst min of meer naar eigen interpretatie kan toepassen…

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!