CO2-doelstellingen: het ‘gematigde’ plan haalt het

 19/02/2019  Claude Yvens  Wetgeving, Trucks
CO2-doelstellingen: het ‘gematigde’ plan haalt het

De kogel is door de kerk: het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad zijn tot een akkoord gekomen over de emissiereductiedoelstellingen waaraan de vrachtwagenconstructeurs zullen moeten voldoen. Het plan van de Europese Commissie werd weerhouden, dus -15% tegen 2025 en -30% tegen 2030.

In 2025 moeten de trucks die in Europa worden verkocht dus gemiddeld 15% minder CO2 uitstoten dan in het referentiejaar. Die referentiewaarden worden tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020 berekend op basis van de officiële uitstootwaarden van alle types voertuigen en van het aantal voertuigen dat van elk type is verkocht. Om hun totale emissieniveau af te bouwen, zullen de constructeurs zowel nieuwe motoren als nieuwe modellen kunnen aanbieden (en, vanaf 2020, zelfs nieuwe aerodynamische cabines). Indien de nieuwe modellen emissievrij zijn, mag hun toelaatbare maximummassa hoger zijn dan twee ton (in plaats van de een ton die aanvankelijk was voorzien). Dat zou de ‘business case’ van de elektrische motorwagens beduidend moeten verbeteren, omdat de nuttige last minder onder het gewicht van de batterijen te lijden zal hebben.

Dankzij die emissievrije of emissiearme voertuigen zullen de constructeurs tegen 2025 zogenaamde ‘super credits’ kunnen krijgen. Die zullen namelijk dubbel tellen. Opdat het als emissiearm voertuig zou kunnen worden beschouwd, moet een truck minder dan 350 gram CO2 per kilometer uitstoten. Voor een voertuig op aardgas komt dit cijfer overeen met 12,7 kg/100 km. Op dit ogenblik haalt geen enkele truck die momenteel op de markt is dat cijfer (we draaien nu rond de 23 kg/100 km). De enige voertuigen die super credits verwerven, zouden dus de elektrische vrachtwagens moeten zijn. Het systeem verandert in 2025: voor constructeurs waarvan meer dan 2% van de verkoop bestaat uit voertuigen op elektriciteit of waterstof wordt de doelstelling soepeler.

Volgens het akkoord dat gisteren via driehoeksoverleg is verkregen, kunnen de doelstellingen in 2022 worden herzien.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!