CEO’s uit logistiek bezorgd over onderaannemers

 12/04/2010  Claude Yvens  Expertise Center, Economie

PricewaterhouseCoopers publiceerde de resultaten van de 13de Global CEO Survey, waaruit een aantal interessante trends voor de logistieke sector bleken.Zo maakt 61 % van de CEO’s zich zorgen over de situatie van hun onderaannemers.

PricewaterhouseCoopers publiceerde de resultaten van zijn 13de Global CEO Survey. Daaruit bleken een aantal interessante trends binnen de logistieke sector. Zo is 61 % van de CEO bezorgd over de situatie van hun contractanten. Bovendien geeft PwC aan dat die CEO’s vooral bezig zijn met de naweeën van de crisis. Groei zal voornamelijk ontstaan door een beter marktaandeel binnen bestaande markten. Contracten met onderaannemers zijn erg populair in de logistieke sector, om zo voor een betere geografische dekking te zorgen, zonder dat er in activa moet worden geïnvesteerd. Momenteel wordt er gevreesd dat die onderaannemers een sterke groei niet aankunnen.

Financiering en investeringen

Wat financieringen betreft, is meer dan de helft van de CEO’s van plan hun toekomstige groei te betalen met bankleningen. Bijna tweederde (60 %) is ongerust over de voorwaarden om krediet te kunnen krijgen, die moeilijker zijn dan voor de crisis. Dat kan op twee manieren geïnterpreteerd worden: ofwel is het een slecht voorteken, ofwel zijn er inderdaad lessen uit het verleden getrokken. Tegelijk gaat meer dan de helft er van uit dat hun plannen ingrijpend zullen aangepast worden.

Supply chain evolueert

De CEO’s van de logistieke sector liggen net als hun collega’s uit andere sectoren wakker van het veranderde consumentengedrag. Daar blijft onzekerheid een grote rol spelen, zo gaat 48 % van de ondervraagde CEO´s er van uit dat de crisis een blijvende impact zal hebben op het aankoopgedrag van de consumenten. Tegelijk is 81 % van plan zijn bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden. In de sector Transport & Logistiek bedraagt dat percentage een nog altijd forse 75. Als die verandering in het koopgedrag van de consumenten er inderdaad komt, zal op korte termijn nog niet meteen te zien zijn dat er voor lokaal geproduceerde producten gekozen wordt. Als dat zou gebeuren, zal de impact op de supply chains zeer diepgaand zijn. Een andere studie van PwC (Transportation & Logistics 2030) geeft aan dat op de lange termijn zo´n trend zou kunnen ontstaan en dat CSR (Corporate Social Responsibility) aan belang zal winnen. De ondernemingen zullen verplicht worden hun ecologische voetafdruk te verkleinen.Wat financieringen betreft, is meer dan de helft van de CEO’s van plan hun toekomstige groei te betalen met bankleningen. Bijna tweederde (60 %) is ongerust over de voorwaarden om krediet te kunnen krijgen, die moeilijker zijn dan voor de crisis. Dat kan op twee manieren geïnterpreteerd worden: ofwel is het een slecht voorteken, ofwel zijn er inderdaad lessen uit het verleden getrokken. Tegelijk gaat meer dan de helft er van uit dat hun plannen ingrijpend zullen aangepast worden.De CEO’s van de logistieke sector liggen net als hun collega’s uit andere sectoren wakker van het veranderde consumentengedrag. Daar blijft onzekerheid een grote rol spelen, zo gaat 48 % van de ondervraagde CEO´s er van uit dat de crisis een blijvende impact zal hebben op het aankoopgedrag van de consumenten. Tegelijk is 81 % van plan zijn bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden. In de sector Transport & Logistiek bedraagt dat percentage een nog altijd forse 75. Als die verandering in het koopgedrag van de consumenten er inderdaad komt, zal op korte termijn nog niet meteen te zien zijn dat er voor lokaal geproduceerde producten gekozen wordt. Als dat zou gebeuren, zal de impact op de supply chains zeer diepgaand zijn. Een andere studie van PwC (Transportation & Logistics 2030) geeft aan dat op de lange termijn zo´n trend zou kunnen ontstaan en dat CSR (Corporate Social Responsibility) aan belang zal winnen. De ondernemingen zullen verplicht worden hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

 
Tewerkstelling
 
Globaal genomen wil 39 % van de CEO´s zijn tewerkstellingscijfer in 2010 verhogen. Tegelijk zijn er 25 % die denken aan een inkrimping van het personeelsbestand. De sector Transport & Logistics komt in de buurt van die percentages, met een gemiddelde van 38 % nieuwe jobs. 21 % denkt aan een verhoging van het aantal werknemers met maximaal 5 %, 10 % wil tussen 5 en 8 % nieuwe mensen aannemen en 7% denkt zelfs aan een toename van meer dan 8% van het personeel. Die cijfers moeten wel gelezen worden in functie van de regio, er werd jammer genoeg geen uitsplitsing gemaakt per industrietak. Globaal genomen vertonen de BRIC-landen, Noord-Amerika en Australië, een sterker stijgende tewerkstellingstrend dan West-Europa, met uitzondering van Groot-Brittannië.
 
Risk Management
 
Tenslotte heeft risicobeheer zich ontpopt tot een van de belangrijkste duurzame gevolgen van de economische crisis. 97 % van de CEO´s uit de T&L sector besteden meer aandacht aan informatiebronnen die risicoanalyses ter beschikking stellen en risico´s aangeven.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!