CCB Granulaten – Kilometerheffing: een jaarlijkse kost van 750.000 euro

 01/09/2015  Claude Yvens  Economie, Expertise Center, Economie
CCB Granulaten – Kilometerheffing: een jaarlijkse kost van 750.000 euro

De ontginningssector zal bij de invoering van de kilometerheffing één van de meest getroffen sectoren worden. CCB Granulaten heeft de rekensom gemaakt: met een heffing van naar schatting 0,12 euro/km, zal de jaarlijkse kost voor 4,5 miljoen ton vervoerde granulaten 750.000 euro bedragen.

Granulaten zijn, samen met water, één van de twee grootste rijkdommen van de Waalse bodem. Maar de sector staat voor zware dagen door de komst van de kilometerheffing. “De gemiddelde handelswaarde van granulaten schommelt tussen 8 en 10 euro per ton, wat een erg lage waarde is. Het transport van zijn kant vertegenwoordigt tussen 20 en 35% van de prijs die de klant betaalt. De kilometerheffing kan dan ook alleen maar een zware impact op onze activiteiten hebben”, betreurt Fabrice Delaunoy, directeur van CCB Granulaten (Italcementi Group).

Moeilijk door te rekenen

De directeur heeft de berekening gemaakt met als hypothese een kilometerheffing van 0,12 euro/km*: “Wij vervoeren ieder jaar 3 miljoen ton granulaten in België (95% via de weg) en 1,4 miljoen ton in Frankrijk. De binnenvaart vertegenwoordigt in alle markten samen 300.000 ton. De 4,5 miljoen ton vervoerde granulaten zullen in totaal ongeveer 750.000 euro kilometerheffing veroorzaken.” Een aanzienlijk bedrag… dat moeilijk doorgerekend kan worden. “De klanten in havenzones of tegen de Franse grens, zullen een doorrekening niet aanvaarden. Buiten deze zones zal de doorrekening van de kilometerheffing naar de klant onderhandeld moeten worden:

  • indien de klant akkoord is, kan hij dat ofwel doorrekenen aan zijn eigen klanten, ofwel zijn eigen kostenstructuur verzwaren, waardoor zijn concurrentiepositie verzwakt wordt;
  • indien de klant weigert, zal de heffing gedragen worden door ofwel de vervoerder, ofwel de steengroeve, maar in beide gevallen zal hun kostenstructuur aangetast worden”, aldus Delaunoy.

CCB Granulaten werkt hoofdzakelijk met kleine transporteurs. “Het honderdtal vervoerders waarmee wij samenwerken, beschikt over 1 tot 10 voertuigen. De kilometerheffing zal voor hen dan ook aanzienlijke kosten genereren. Aan onze kant trouwens ook, wanneer wij de heffing op ons zouden nemen. Het risico om rentabiliteit te verliezen is reëel, net als het risico om marktaandeel te verliezen ten voordele van de invoer”, gaat Delaunoy verder.

Zou deze toekomstige belasting CCB Granulaten ertoe kunnen aanzetten om een groter deel van zijn wegtransporten over te hevelen naar de binnenvaart of het spoor? “Neen. De markt van CCB, zoals de Belgische granulatenmarkt, wordt vooral via de weg bevoorraad, omdat het de transportmodus is die daarvoor het meest adequaat is. In een straal van 100 km zorgen de kosten om aan te lopen aan de kade (1,75 euro/ton) en de loskosten van de lichter (> 1 euro) ervoor dat de binnenvaart zwaar benadeeld is. Het spoorvervoer van zijn kant is in de praktijk onmogelijk. Er is onvoldoende aanbod en onze klanten zijn daarvoor niet uitgerust. Ik ben er zeker van dat de daling van de competitiviteit van de ontginningssector weinig kansen zal bieden voor de andere transportmodi”, verduidelijkt Delaunoy.

*Exacte bedragen in Vlaanderen/Wallonië:

Euro 5 of Euro 6 >12 t: van 0,124 tot 0,128 euro/km

Euro 4 >12t: van 0,145 tot 0,149 euro/km

CCB Granulat – Taxe kilométrique

CCB Granulaten – Jaarlijks 750.000 euro