Brussel Mobiliteit zoekt privépartner voor pilootproject rond bundeling goederenstromen

 20/12/2013  Yannick Haesevoets  Contract Logistics
Brussel Mobiliteit zoekt privépartner voor pilootproject rond bundeling goederenstromen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde in juli 2013 definitief het Strategisch Plan voor het Goederenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed. Een belangrijke actie van dit plan is de deelname van Brussel Mobiliteit aan het LaMiLo-project (Last Mile Logistics).

LaMiLo is een Europees project dat de leveringsomstandigheden in de steden wil verbeteren door systematisch rekening te houden met de laatste kilometers in de logistieke keten. Het project brengt deskundigen uit alle sectoren van het goederentransport bijeen om het gedrag van zowel de particuliere ondernemingen als de openbare sector en de burgers te wijzigen om het gebruik van de bestaande vervoersinfrastructuur en netwerken te verbeteren.

LaMiLo heeft ook als doel om de CO2-uitstoot in de stadscentra te verminderen door minder vervuilende voertuigen (die werken op alternatieve brandstof zoals elektriciteit, aardgas, enz.) te gebruiken en door waar mogelijk het gebruik van het spoor en de waterwegen aan te moedigen voor goederenvervoer.

Concreet zullen er, na onderzoek van de Brusselse goederenstromen, scenario’s worden uitgewerkt om de werking van een distributiestructuur op stedelijke schaal te bepalen. Analoog zal er een proefproject worden gehouden om de stromen te groeperen in een stedelijk distributiecentrum, dit met behulp van de Haven van Brussel. 

Momenteel zoekt Brussel Mobiliteit een privépartner om dit proefproject van het stedelijk distributiecentrum uit te voeren. Deze partner moet beschikken over een voldoende ontwikkeld project om de goederen in Brussel te groeperen opdat het operationeel zou kunnen zijn voor de tweede helft van 2014.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!