Belgische transporteurs ideaal gesitueerd en toch…

 04/01/2019  Michel Buckinx  Economie
Belgische transporteurs ideaal gesitueerd en toch…

Febetra betreurt dat de Belgische transporteurs er maar niet in slagen om voordeel uit hun ideale geografische ligging te halen.

De federatie herinnert eraan dat België tot drie keer toe in de top tien van de grootste goederenstromen van de Europese Unie prijkt. Maar ze betreurt dat “hoewel de Belgische transporteurs ideaal gelegen zijn op het kruispunt van de grote Europese doorgangen, ze in geen enkele van hun bilaterale relaties een dominante positie bekleden.” En om enkele cijfers aan te halen: “Onze transporteurs vertegenwoordigen slechts 13,6% van het transport tussen België en Duitsland, wat beduidend minder is dan hun collega’s in Duitsland (31,5%) of Polen (55%). Bij de relatie België/Nederland springt die wanverhouding nog meer in het oog. 70,6% van die goederen worden door de Nederlanders vervoerd, die onze landgenoten (18,5%) zo wel erg vel achter zich laten. Alleen op de as België-Frankrijk slagen onze transporteurs erin om, met een aandeel van 35,7%, voordeel uit de zaak te halen.

Febetra vindt die cijfers verontrustend en zegt dat die nog maar eens aantonen hoe het concurrentievermogen van de Belgische transporteurs tekortschiet. De federatie vraagt dan ook om “structurele hervormingen die de arbeidskosten moeten verlagen, anders zullen de Belgische transporteurs er nooit in slagen om hun uitzonderlijke geografische ligging ten volle uit te buiten.”

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!