België zet belangrijke stap richting duurzame scheepvaart

 09/03/2016  Yannick Haesevoets  News Transport
België zet belangrijke stap richting duurzame scheepvaart

België treedt toe tot het Internationaal Verdrag van Hong Kong voor het veilig en milieuverantwoord recycleren van schepen. Dit is een belangrijke stap naar een veilige en milieuverantwoorde recyclage van schepen wereldwijd.

Door rekening te houden met de hele levenscyclus van een schip en door al meteen in de ontwerpfase ervan het gebruik van potentieel gevaarlijke stoffen te weren of te beperken wordt de veilige en milieuverantwoorde recyclage op het einde van het leven van het schip bevorderd. Dit principe blijft gelden tijdens het operationele leven van het schip. België heeft een steeds grotere vloot onder zijn vlag. Dit engagement bewijst dan ook het belang dat de Belgische Staat via de FOD Mobiliteit en Vervoer en OVAM blijft hechten aan duurzame mobiliteit en de milieugevolgen van onze economische activiteit

Tot op heden zijn er nog maar vier landen toegetreden tot het Verdrag van Hong Kong. België hoopt dat binnenkort nog meer staten zijn voorbeeld zullen volgen zodat het Verdrag van Hong Kong snel in werking kan treden. Het Hong Kong verdrag treedt in werking wanneer 15 staten.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!