België voorstander van (semi-)autonome trucks (VIDEO)

 08/04/2016  Claude Yvens  News Transport
België voorstander van (semi-)autonome trucks (VIDEO)

Woensdag vond in Rotterdam de European Truck Platooning Challenge plaats. Het objectief van dit evenement was het aantonen van het potentieel dat qua verkeersveiligheid en brandstofverbruikvermindering voor het rapen ligt bij semi-autonome trucks. Hoe staat de federale Belgische regering tegenover de komst van autonome trucks? Hoever staat het op wettelijk vlak met het rijden van autonome voertuigen in België? Hoe zijn de bevoegdheden rond autonome voertuigen verdeeld tussen de federale staat en de gewesten? Wanneer zullen we (semi-)autonome voertuigen op onze wegen zien? Alle antwoorden op deze vragen, krijgt u in ons video-interview met Christophe Leurident, adviseur en vertegenwoordiger van minister voor Mobiliteit Jacqueline Galant.

Hier vindt u al een samenvatting van ons interview. Het volledige interview kunt u bekijken in de video hieronder.

Truck&Business: Hoe stelt de federale regering zich op tegenover de komst van autonome vrachtwagens?

Christophe Leurident: Wij zijn voorstander. Wij zijn ons er goed van bewust dat het verkeer ieder jaar met ongeveer 3% stijgt en dat het jammer genoeg moeilijk is om het aantal doden te doen dalen. Eén van de oplossingen die zich meer en meer opdringt, zijn nieuwe technologieën zoals autonome trucks, die belangrijke voordelen op het vlak van verkeersveiligheid inhouden. Platooning is ook één van de technologieën die de congestieproblemen kunnen doen afnemen. Tot slot is men overtuigd van het feit dat achter dit model ook creatie van tewerkstelling en economische activiteit in België schuil kan gaan.

Hoever staat het op wettelijk vlak met het rijden van autonome voertuigen in België?

Er zijn twee obstakels voor het rijden met autonome voertuigen: de minimale afstand tussen de voertuigen en het begrip dat de bestuurder op ieder moment meester van zijn voertuig moet zijn en de wegcode moet respecteren. Momenteel is de wegcode nog niet formeel aangepast, maar voor deze twee obstakels heeft men gewerkt met ontheffingen, ervan uitgaande dat niets of niemand gekant kon zijn tegen deze testen. Men moet in elk geval een duidelijk onderscheid maken tussen testen en standaardisering. Er bestaat een wettelijk kader dat voldoende is voor het organiseren van testen op de weg, maar dit kader moet nog geëvalueerd worden voor er van standaardisering sprake kan zijn. En om deze zaak te doen bewegen, is het nodig dat men dit rechtstreeks aankaart op het niveau van de Verenigde Naties, zodat de Conventie van Wenen aangepast kan worden. België is erg actief op dit vlak, het heeft samen met Zweden een amendement voorbereid voor een nieuwe definitie van de rol van de bestuurder, rekening houdende met de technologische evoluties.

Hoe verdelen de federale staat en de gewesten de bevoegdheden inzake autonome voertuigen onder elkaar?

De voertuignormen of de wegcode blijven overwegend federaal. Infrastructuur (wegen, verkeerslichten, enz.) zijn echter een gewestelijke bevoegdheid. Voor een dergelijk project moet er dus een nauwe samenwerking zijn tussen de staat en de gewesten. En wie denkt dat het geheel te gecompliceerd is om tot een goed einde gebracht te kunnen worden, die denkt verkeerd! De European Truck Platooning Challenge en de start van voertuigen vanuit België bewijzen het tegenovergestelde. Het is misschien omdat we geconfronteerd worden met een nieuwe uitdaging, dat men er beter in slaagt samen tot oplossingen te komen dan bij materies waar men na een jaar van wachten ziet dat samenwerking toch niet zo eenvoudig ligt. Op dit vlak zijn we echter eerder optimistisch.

Wanneer zullen we autonome voertuigen op Belgische wegen zien rijden?

Men hoopt dat semi-autonome voertuigen behoorlijk snel in België zullen rondrijden, ongeacht of het dan zal gaan om auto’s of vrachtwagens. Maar men moet een duidelijk onderscheid maken tussen testen, die op korte termijn een feit kunnen zijn, en de standaardisering, die pas iets voor het volgende decennium zal zijn.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!