België voert strijd op tegen sociale dumping met Slovakije en Portugal

 23/10/2017  Claude Yvens  Wetgeving
België voert strijd op tegen sociale dumping met Slovakije en Portugal

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) heeft een akkoord met Portugal en Slovakije.  België gaat met die twee landen samenwerken om de strijd tegen sociale dumping op te voeren.

Volgens De Backer is het akkoord met Slovakije vooral goed nieuws voor de Belgische transportsector. De Backer: “De sociale dumping maakt slachtoffers: Belgische jobs gaan verloren, Belgische bedrijven gaan overkop door de malafide praktijken, mensen worden niet correct betaald. Er bestaan natuurlijk Belgische en Europese spelregels, waardoor mensen wel correct betaald worden, maar die spelregels moeten ook toegepast worden. Kijk bijvoorbeeld naar de transportsector. In Slovakije zijn honderden Belgische transporteurs actief via brievenbusfirma’s, firma’s die alleen op papier bestaan. Dankzij het akkoord met Slovakije dat ik deze morgen ondertekend heb, kunnen we postbusfirma’s sneller opdoeken en kunnen inspectiediensten, politie en justitie sneller optreden tegen malafide praktijken en uitbuiting van chauffeurs onmiddellijk stoppen. Dit akkoord toont ten slotte ook aan dat samenwerking over de grenzen heen vruchten afwerpt.” De Backer hoopt binnenkort nog een akkoord met Polen te ondertekenen en wil ook in Europa verder vechten voor een Europese aanpak voor het probleem van sociale dumping: “Ik wil een Europese databank installeren waarin alle informatie over buitenlandse werknemers tussen alle Europese lidstaten gedeeld wordt. Zo is er geen taalbarrière op controles, kunnen de inspectiediensten korter op de bal spelen en kunnen we fraude sneller detecteren en stoppen.”

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!