Axxès badges gecertificeerd door Viapass

 01/04/2016  Claude Yvens  News Transport
Axxès badges gecertificeerd door Viapass

Axxès heeft het genoegen de officiële certificatie van zijn Viaxxès Sat badge voor de inning van de Belgische kilometerheffing aan te kondigen. Axxès heeft dus woord gehouden door – zoals het altijd aangekondigd had – voor de opening van het Viapass netwerk op 1 april gecertificeerd te zijn.

Axxès is dan ook de eerste dienstverlener van Europese tolinningsdiensten die de Belgische kilometerheffing voor rekening van Viapass mag innen met een unieke badge die in meerdere Europese landen geldig is. Axxès bedankt alle transporteurs die hen hun vertrouwen geschonken hebben en het is fier dat het eens te meer kan bewijzen dat het – ondanks bepaalde geruchten – zijn woord kan houden en geslaagd is in zijn ambitieuze project. Dit succes heeft het te danken aan de competenties van zijn teams, aan de betrouwbaarheid van zijn al gedurende drie jaar in heel Europa operationele badge en aan de ervaringen met zijn satellietplatform. Axxès bedankt in het bijzonder Viapass voor het vertrouwen die het sinds het begin van het avontuur in hen gesteld heeft.

“Het was een grote uitdaging! Viapass schonk ons zijn vertrouwen omdat wij op de markt erkend zijn als een specialist van de tolinning voor trucks. Wij hebben trouwens nooit problemen gekend met onze badges. Ervaring loont, kiezen voor Axxès was kiezen voor betrouwbaarheid”, onderstreept Jérôme Lejeune, President van Axxès.

Axxès, een Franse KMO met activiteiten in heel Europa, is niet aan zijn eerste geslaagde project toe. Weet dat Axxès de eerste was om interoperabiliteit in Europa mogelijk te maken met Spanje en daarna heeft het verschillende projecten tot een goed einde gebracht, die ervoor gezorgd hebben dat zij hun reputatie van innoverende pionier in grote Europese projecten konden verdienen.

B+ een toegangspoort tot Europa

De Viaxxès SAT box is de onboard uitrusting die in het kader van het B+-aanbod gebruikt wordt. Hij is uitgerust met de dubbele DSRC- en satelliettechnologie, is interoperabel met Spanje, Portugal, Frankrijk, de Liefkenshoektunnel in België en de Herrentunnel in Duitsland en voortaan dus ook met het Viapass wegennet. Dankzij de satelliettechnologie kunnen de voertuigen gebruik maken van het Viapass wegennet en profiteren van een bijbehorend dienstenpakket met toegevoegde waarde, dat dankzij deze technologie al werd aangeboden: vereenvoudiging van het wagenparkbeheer, beheersing van de kostenpost die de tol betekent of ook nog het lokaliseren van de trucks zonder al te hoge uitgaven.

Het voordeel voor de vervoerders? Slechts één box, één contract, één factuur en één aanspreekpartner om de tolkosten van hun vloot te beheren voor het gehele interoperabele wegennet.

Jérôme Lejeune voegt eraan toe: “Sinds de oprichting van Axxès hebben wij van interoperabiliteit ons strijdwapen gemaakt. Wij willen vervoerders op het Belgisch wegennet, dat aan de taks onderworpen is, een alternatief voor de box van Satellic bieden en op de Belgische markt een competitieve oplossing aanbieden.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!