Automatisatie verdeling medicijnen moet apotheeklogistiek verbeteren

 24/02/2016  Yannick Haesevoets  Contract Logistics
Automatisatie verdeling medicijnen moet apotheeklogistiek verbeteren

Ziekenhuizen staan meer en meer onder druk om een hogere kwaliteit te bieden tegen dezelfde of lagere kosten. Kansen liggen hierbij in het hertekenen van de logistieke processen van apotheekartikelen. De zijn de resultaten van het project ‘Apotheeklogistiek bij ziekenhuizen’ van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL).

Ziekenhuizen staan vandaag voor grote uitdagingen:  er moet bespaard worden zonder op kwaliteit of servicegraad in te boeten. Hiervoor kijkt men doorgaans naar besparingen op personeel, het uitstellen van investeringen of het verhogen van supplementen voor patiënten en niet meteen naar de apotheekprocessen. Apotheekartikelen vertegenwoordigen tot 90% van de totale voorraadwaarde en ziekenhuizen worstelen door de diversiteit van de artikelen vaak met de logistieke organisatie ervan. Een performante apotheeklogistiek kan zorgen voor belangrijke besparingen en draagt bij aan excellente zorgverlening.

Elektronisch voorschrift is basisvereiste
De traceerbaarheid van medicatieverbruik in Vlaamse ziekenhuizen kan beter. Dit is niet enkel noodzakelijk voor de patiëntveiligheid maar ook om juist te kunnen factureren. Om de beschikbaarheid van de juiste medicatie op het juiste moment en de traceerbaarheid tot aan het bed van de patiënt te garanderen is automatisering aangewezen. Dit kan niet zonder de introductie van het elektronisch voorschrift. De meerderheid van de Vlaamse ziekenhuizen werkt vandaag nog steeds, al dan niet deels, met papieren voorschriften wat zorgt voor veel manueel (administratief) werk en leidt tot fouten.

Medicatie moet in unidoses en scanbaar zijn
Om de medicatiecirkel te kunnen sluiten en foutieve toedieningen volledig uit te bannen is ook ‘bed side scanning’ – scannen van de medicatie en het polsbandje van de patiënt – noodzakelijk. De technologie om dit te ondersteunen, de software en allerhande distributiekasten en –robotten, zijn voorhanden, maar nu is het zaak dit ook te implementeren. Dit kan enkel met medicatie in unidoses (afzonderlijke pillen/ampullen/…), die bovendien scanbaar en uniek identificeerbaar moeten zijn. De aangeleverde medicatie is hier vandaag nog niet op voorzien, wat extra handelingen in de apotheek of door een logistieke partner vereist.

Testproject AZ Delta: decentraal bevoorradingsconcept zeer positief onthaald
Ziekenhuizen kunnen apotheeklogistiek centraal of decentraal organiseren. In een centraal model waarbij opslag en picking in de apotheek plaatsvinden, heeft men meer controle op de voorraden, maar kan men minder flexibel reageren op nieuwe patiënten of wijzigingen in therapie. Een decentraal model, waar het gros van de medicatie op de afdelingen opgeslagen en gepickt wordt, garandeert dan weer een hoge beschikbaarheid van medicatie en een aanzienlijke daling van het percentage retouren.

Het VIL zette bij AZ Delta een pilootproject op om de haalbaarheid van een decentraal model met picking per toedieningsmoment gedurende meerdere maanden te testen. Dit had grote voordelen: retouren worden aan de bron aangepakt en daalden spectaculair, fouten in het medicatieproces werden gereduceerd en de totale tijdsbesteding doorheen de hele keten nam af. Ook bij het personeel, zowel de apotheekmedewerkers als de verpleegkundigen, was er grote tevredenheid over de nieuwe manier van werken. De betrokken afdelingen zullen volgens het principe van decentrale distributie blijven verder werken.

Zeventien deelnemende bedrijven
Zeventien bedrijven, een mix van ziekenhuizen en logistieke dienstverleners, namen deel aan het project: AZ Delta Roeselare, AZ Herentals, AZ Jan Portaels Vilvoorde, AZ Monica Antwerpen, AZ Nikolaas, DHL Supply Chain, Fiege, H.Essers, Hospital Logistics, Mariaziekenhuis Overpelt, Patrona Pharma, Sint-Jozefkliniek Bornem Willebroek, Sint-Maria Halle, UZ Brussel, ZMK Maaseik, ZNA en ZOL Genk.