Autologistiek : alles verandert heel snel …

 11/01/2018  Claude Yvens  Economie
Autologistiek : alles verandert heel snel …

Nooit eerder was er meer sprake van disruptie en nieuwe businessmodellen dan op de jaarlijkse ECG-conferentie van de specialisten in autologistiek. De sector bevindt zich immers op een keerpunt van logistieke omwentelingen en schokken waarmee zijn klanten geconfronteerd worden.

We beginnen met de korte termijn. De autosector is misschien de eerste die het einde voorspelt van de economische groeicyclus die hem redde van de dubbele crisis van 2009/2011.

Cycluseinde in zicht

“De autoverkoop kende een piek tijdens het tweede kwartaal van 2017 in Europa, maar de vraag zal afnemen in 2018/2019”, waarschuwt Christopher Stürmer (PwC Autofacts). Hij verwijst voor die bewering naar de extreem hoge bezettingsgraad van de ‘compounds’ waar de auto’s op hun levering wachten, en hij verklaart dit door twee factoren: de constructeurs ondersteunen de markt niet langer kunstmatig door zelf hun productieoverschotten in te schrijven en de dieselcrisis heeft van heel wat voertuigen giftige activa gemaakt: “Dat is beslist het geval voor de tweedehands Euro 5 diesels. De banken die er veel in voorraad hebben, mogen zich zorgen beginnen te maken want de restwaarde neemt een duik naar beneden.” De voorraden stapelen zich op in afwachting dat de constructeurs hun productiecapaciteit aanpassen.

De specialisten in autologistiek krijgen ook af te rekenen met andere structurele omwentelingen. De experts die uitgenodigd waren op de ECG-conferentie, zijn het eens over een radicale verandering in het gebruiksmodel van de wagen (grosso modo betekent dit een verschuiving van bezit naar gebruik). Deze verschuiving (waarvan Stürmer meent dat ze reeds ruim ingezet zal zijn in 2030) zal een impact hebben op de stromen van te vervoeren voertuigen. Net zoals de geconnecteerde auto, waarvan Peter Weiss (FCA) voorspelt dat hij zich alleen zal kunnen bewegen in de compounds en zich alleen op zijn aanhanger zal kunnen plaatsen!

Zijn de logistieke experts en de constructeurs gedoemd om veel nauwer samen te werken in deze economie die zich steeds sneller zal afkeren van goederen in het voordeel van de diensten? Dit is alvast de mening van de meeste experts. Nooit eerder was zo veel sprake van optimalisatie, delen van gegevens en transparantie in de supply chain.

Een laatste trendy concept is de blockchain (het technologische principe dat met name achter de doorbraak van de bitcoin steekt). Duncan Westland (EY) heeft de bijdrage geschetst die de blockchain zou kunnen leveren aan de supply chain: maximale beschikbaarheid van alle informatie in real time en in alle schakels van de ketting, perfecte synchronisatie, automatisering van alle facturatie- en betaalprocessen, en uiteindelijk ook een drastische inkrimping van de administratieve kosten en een beter gebruik van de transportactiva.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!