Antwerpse haventrafiek gaat in 2012 licht achteruit

 27/12/2012  Yannick Haesevoets  Contract Logistics
Antwerpse haventrafiek gaat in 2012 licht achteruit

De haven van Antwerpen zal dit jaar naar verwachting 183,8 miljoen ton goederen behandelen. Dat is een daling van 1,8 procent in vergelijking met 2011, toen 187,2 miljoen ton goederen werden overgeslagen. Deze cijfers zijn een accurate weerspiegeling van het maritiem-economische klimaat.

De Antwerpse containertrafiek bleef met 8.629.992 TEU ongeveer op hetzelfde peil (- 0,4 procent). Uitgedrukt in ton noteren we een daling met 1,1 procent naar 103.965.023 ton. Het roro-verkeer ging er op vooruit en steeg met 13,6 procent naar 4.819.539 ton. Het aantal auto’s dat in 2012 werd behandeld bedraagt 1.233.159, wat een toename is van 14,1 procent.

De behandeling van conventioneel stukgoed kende een daling. Afgelopen jaar werden in dit segment, naar verwachting, 10.804.408 ton goederen gelost en geladen, 14,9 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dit resultaat is vooral te wijten aan het teruglopen van de behandeling van staal, wat een vertaling is van de huidige marktomstandigheden. Toch slaagde de Antwerpse haven er de voorbije maanden in haar positie als de staalhaven van Europa verder te verankeren: verschillende staaltrafieken werden herwonnen van andere havens (Rautaruukki ex Rotterdam en Stemcor ex Vlissingen), andere trafieken werden nieuw aangetrokken (Brown Mc Farlane, Mechel, Erdemir…)

De overslag van massagoederen daalde met 1,3 procent naar 64.233.461 ton. Vloeibaar massagoed zal volgens verwachting afklokken op 45.224.048 ton, een daling van 1,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zonder de tijdelijke sluiting van BRC zou het vloeibaar massagoed andermaal voor een record hebben gezorgd. “Het beste bewijs dat de reconversie van ex-stukgoed zones naar ruimtes voor tankopslag, die zich de voorbije decennia in onze haven heeft voltrokken, rendeert”, zegt Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf. Droog massagoed eindigt vermoedelijk op 19.009.413 ton behandelde goederen (- 0,4 procent).

Het aantal zeeschepen komt dit jaar uit op 14.593, een daling van 4,2 procent in vergelijking met 2011. Het aantal aanlopen van +10.000 TEU containerschepen steeg: van 141 in 2011 naar (vermoedelijk) 165 dit jaar, wat aantoont dat de Antwerpse haven de vruchten plukt van de Scheldeverdieping.