Alle sociale partners vragen om ‘Uber’-uitspraak Europees Hof onmiddellijk toe te passen

 12/01/2018  Claude Yvens  Wetgeving
Alle sociale partners vragen om ‘Uber’-uitspraak Europees Hof onmiddellijk toe te passen

De sociale partners van de sector van het vervoer en de logistiek roepen de federale en regionale autoriteiten op om een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in belgië toe te passen. Die uitspraak bepaalt dat bedrijven als Uber moeten worden beschouwd als vervoersdiensten.

Op 21 december 2017 heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over het statuut van elektronische bemiddelingsdiensten. Het Hof verklaarde dat een elektronische bemiddelingsdienst die personen via hun smartphone in relatie brengt met chauffeurs die met hun eigen voertuig bezoldigd vervoer aanbieden, moet worden beschouwd als een “vervoersdienst” en moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als vervoerondernemers.

“Het arrest stelt klaar en duidelijk dat dergelijke diensten niet kunnen worden herleid tot zuivere elektronische bemiddeling, aangezien de vervoerscomponent vanuit economisch perspectief er het hoofdbestanddeel van uitmaakt. Bedrijven die deze diensten aanbieden, moeten bijgevolg onderworpen worden aan de geldende regelgeving voor vervoerondernemers”, meent het Hof.

De bevoegde belgische ministers moeten hun verantwoordelijkheid nemen in dit dossier, zeggen de sociale partners (TLV, Febetra, UPTR, BKV – CBD, FBAA, GTL-Taxi, ACV-Transcom, BTB-ABVV) : “Bedrijven zoals Uber functioneren in België ten onrechte buiten het wettelijke kader. Daarom dringen we aan op de onmiddellijke toepassing van het arrest van het Europees Hof van Justitie op het Belgisch grondgebied. Uber dient te worden onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid der werknemers, en als dusdanig RSZ-bijdragen moet betalen voor de chauffeurs die via het platform actief zijn.” Dit heeft niet alleen een impact op de taxisector. Bedrijven als Deliveroo, UberEats, ListMinut wordne ook geviseerd.

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!