Alex Van Breedam, Benchmarking

 28/04/2009  Claude Yvens  Logistics

Benchmarking is een belangrijk instrument om de prestaties van bedrijven te meten en te verbeteren. Dit geldt evenzeer voor bedrijven uit de logistieke sector. Noodzakelijk voor benchmarking zijn sleutelindicatoren die éénduidig gedefinieerd en gemeten kunnen worden. Voor de logistiek en het Supply Chain Management zijn er vandaag verschillende sets van indicatoren beschikbaar. De indicatoren van het SCOR-model ontwikkeld door de Supply Chain Council (www.supply-chain.org) zijn wellicht het meest toegepast en verspreid. Vele bedrijven gebruiken de SCOR-indicatoren voor interne, historische benchmark, dit wil zeggen het periodiek opvolgen en vergelijken van de waarden voor eenzelfde set van logistieke indicatoren. Het “Technical Development Steering Committee (TDSC)” van de Supply Chain Council is verantwoordelijk voor het onderhouden en het continu verbeteren van het SCOR-model, inclusief de indicatoren en de beste praktijken. Als verkozen lid – en enige Europeaan- van de TDSC stel ik vast dat de roep van bedrijven naar benchmarkinggegevens voor de SCOR-indicatoren internationaal steeds groter wordt. Bedrijven zijn meer dan ooit op zoek naar benchmarking en dus naar indicatieve waarden voor de SCOR-indicatoren.Bijgevolg staat benchmarking hoog op de agenda van de Supply Chain Council. De planning van de TDSC voor 2005 omvat dan ook het opstarten van een eerste pilootproject rond benchmarking. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) heeft gedurende de laatste maanden heel wat ervaring opgedaan in benchmarking. Dit uiteraard dank zij de bereidwillige medewerking van de bedrijven actief in de Vlaamse logistiek. Op basis van deze aangetoonde expertise heeft de Supply Chain Council haar intentie uitgesproken om het eerste grote benchmarking-pilootproject te willen opzetten in samenwerking met het VIL in Vlaanderen.Deze intentie is in twee opzichten opmerkelijk. Ten eerste, omdat dit het echte eerste benchmarking project is gericht op het verzamelen van waarden voor SCOR-indicatoren en ten tweede omdat de Supply Chain Council duidelijk te kennen geeft de betrokkenheid van Europa zeer belangrijk te vinden. Indien succesvol, dan zorgt de Supply Chain Council voor de wereldwijde verspreiding van het benchmarking instrument ontwikkeld in Vlaanderen.Kortom, dit zal ons toelaten onze regio logistiek nog sterker op de wereldkaart te zetten. Ik hoop u alvast in de komende tijd nog verder te kunnen inlichten over de voortgang van dit uitdagend project. In ieder geval roep ik nu al de geïnteresseerde bedrijven actief in de logistiek op om zich bij het VIL aan te melden.

Tagged With: Alex Van Breedam Benchmarking

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!