Akkoord in sociale onderhandelingen PC 140 voor arbeiders

 20/12/2013  Claude Yvens  Economie

In het licht van de crisissituatie in transport hebben TLV, FEBETRA en UPTR de afgelopen periode het been stijf gehouden ten aanzien van de vele eisen van de vakbonden in de sociale onderhandelingen voor de arbeiders in het PC 140.03 voor transport en logistiek.
Na een marathononderhandeling van ruim 13 uur hebben alle partners vannacht uiteindelijk hun handtekening gezet onder een aantal afspraken, waarvan:

Gelijk loon voor gelijk werk
« De sociale partners engageren zich om een CAO te maken over het principe gelijk loon voor gelijk werk om de deloyale concurrentie in de sector met name door illegale constructies die opgezet worden vanuit het buitenland en het niet correct toepassen van de detacheringsregelgeving, aan te pakken. Deze CAO zal ook verwijzen naar de sancties in de vigerende wetgeving »

Permanente vorming
« De sociale partners verbinden er zich toe de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor de gehele sector te verhogen met 5% voor het jaar 2014, in het bijzonder voor het rijdend personeel dat moet voldoen aan de vakbekwaamheid (code 95) dient de werkgever te voorzien in vijf opleidingsdagen per chauffeur in de periode 2009-2016. […]
Het Sociaal Fonds voorziet hiervoor in een verhoogd opleidingsbudget voor het jaar 2014 mits uitputting van de bedrijfopleidingsbudgetten van de vorige jaren.
Hiervoor wordt in een bijdrage door de werkgever voorzien aan het SFLT van 0,15% vanaf 01/01/2014 inbegrepen in de patronale bijdrage, bepaald overeenkomstig de statuten van het SFTL. »

Pensioen
« De afscheidpremie bij pensioen en SWT wordt aangepast aan de levensduurte, en wordt aldus 100 euros. De terugbetaling voor de werkgever wordt op 150 euros gebracht. » 
…

Er zijn 13 verschillende punten in dit nieuw akkoord. We publiceren binnenkort het volledig akkoord. 

Tagged With: akkoordfebetrauptrtlv

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!