Afzet Daimler Trucks daalt, ondanks Europa

 25/07/2016  Claude Yvens  News Transport
Afzet Daimler Trucks daalt, ondanks Europa

Daimler AG heeft het tweede kwartaal met een nieuw afzetrecord afgesloten, maar de afzet van de divisie Daimler Trucks daalde tot 108.300 voertuigen.

Deze daling is te wijten aan Turkije (invoering van de norm Euro 6), de NAFTA-regio (algemene verzwakking van de markt), Latijns-Amerika, Indonesië en het Midden-Oosten. In Europa daartegenover realiseerde Daimler Trucks een afzetstijging van 13% tot 20.400 eenheden. De verkoop nam in Japan met 6% toe tot 11.000 vrachtwagens, en in India lag de afzet met 3.900 trucks (Q2/2015: 3.000) hoger dan vorig jaar. De afzet van het merk Auman door de Chinese joint-venture BFDA steeg met 12% tot 21.300 trucks.

De omzet bedroeg € 8,7 miljard (Q2/2015: € 9,4 miljard). De divisie behaalde met een EBIT van € 621 miljoen (Q2/2015: € 682 miljoen) een resultaat dat onder het hoge niveau van het afgelopen jaar lag. Het omzetrendement bleef onveranderd op 7,2%.

Vooruitzichten

De vraag naar middelzware en zware trucks ligt in de voor Daimler belangrijke regio’s als geheel vermoedelijk lager dan het niveau van vorig jaar :
– in Noord-Amerika zijn de afgenomen investeringen in de gehele economie ook in de markt voor trucks duidelijk merkbaar. In de gewichtsklassen 6 tot en met 8 is vanuit het huidige perspectief een afname van de vraag in de ordegrootte van 15% te verwachten.
– Daarentegen blijft de Europese markt van de turbulente politieke situatie en de onzekerheden van de wereldwijde conjuncturele ontwikkeling grotendeels onberoerd en kan het herstel naar verwacht in het lopende jaar met een stijging in de ordegrootte van 10% voortzetten. Daimler Trucks gaat er op het moment niet van uit, dat de geplande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU de Europese vraag naar trucks in het lopende jaar merkbaar zal beïnvloeden.
– In de Braziliaanse markt is er geen uitzicht op verbetering zichtbaar. Vanwege de aanhoudende economische recessie moet van een verdere krimp van de markt van rond de 25% worden uitgegaan.
– De situatie op de Russische markt blijft gespannen, zodat daar met een verdere daling van de vraag rekening moet worden gehouden.
– De vraag in China zou zich na de sterke daling van de markt in het afgelopen jaar duidelijk moeten herstellen.
– De Japanse markt voor lichte, middelzware en zware trucks zou volgens verwachting relatief solide moeten zijn.
– De Indonesische markt voor trucks laat volgens verwachting opnieuw een negatieve ontwikkeling zien.
– In India is in het segment van middelzware en zware trucks opnieuw een duidelijke groei te verwachten.

Bij Daimler Trucks ligt nu de nadruk op de ontwikkeling van maatwerk producten en technologieën voor de Braziliaanse markt en voor het productportfolio van FUSO.

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!