Aerodynamische cabines dichterbij dan gedacht

 24/01/2019  Claude Yvens  Trucks
Aerodynamische cabines dichterbij dan gedacht

Mogelijk kunnen constructeurs al tegen half 2022 trucks met een aerodynamische cabine op de markt brengen. Dat keurde de Transportcommissie van het Europees Parlement eergisteren goed.

Dit is misschien wel het laatste dossier dat er nog vóór het einde van de Europese legislatuur wordt doorgedrukt: de richtlijn ‘gewicht en afmetingen’ die in 2016 is herzien, laat de verlenging toe van de maximumafmetingen van de wegcombinaties achteraan (inklapbare aerodynamische verlenging van maximaal 500 mm) en vooraan. De mate waarin de cabines kunnen worden verlengd, is in de tekst van de richtlijn niet bepaald, maar om officieel te worden erkend, moeten de nieuwe modellen wel binnen de huidige wegeninfrastructuren (zoals rotondes) passen.

De stemming in de Transportcommissie eergisteren legt de datum vanaf wanneer de nieuwe aerodynamische modellen kunnen worden erkend vast op midden 2022. Het voorstel moet echter nog in plenaire zitting in het Europees Parlement en in de Europese Raad worden goedgekeurd. Het voorstel zou dus de creativiteit van de ontwerpers moeten stimuleren en de constructeurs moeten helpen de emissiereductiedoelstellingen te halen die hun tegen 2025 en 2030 door de Europese Unie zijn opgelegd.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!