Additieven voor propere brandstof: voeg een toverdrank toe

 22/01/2016  Claude Yvens  Expertise Center, Fleet Management, Service
Additieven voor propere brandstof: voeg een toverdrank toe

Brandstoffen hebben een complexe chemische structuur, waarin er talloze elementen zijn die graag reageren met andere stoffen. Dat maakt de opslag van brandstoffen moeilijk. De kwaliteit moet immers behouden blijven, want de jongste generatie van motoren is bijzonder gevoelig voor de zuiverheid en kwaliteit van de brandstoffen.

De steeds strenger wordende emissienormen heeft de constructeurs ertoe gedwongen zeer complexe inspuitsystemen en emissiebeperkende systemen te ontwikkelen. Hoewel deze systemen goed ontworpen zijn, vertonen zij een zeer grote gevoeligheid voor vervuiling en afzettingen. Een primaire voorwaarde is dus een propere brandstof en vaak ontstaan de problemen al bij opslag.

De voornaamste problemen bij de opslag van brandstoffen zijn de vorming van sediment, het ontstaan van algen, bacteriën en micro organismen en reacties van water in de brandstof met de tankwanden. Die problemen kunnen niet alleen met filters bestreden worden, maar wel met het juiste gebruik van additieven. Heel belangrijk daarbij is dat deze additieven de kwaliteit van de brandstof niet mogen aantasten en de goede werking van een motor niet mogen beïnvloeden. De ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten brandstof met een laag zwavelgehalte en toevoeging van bijvoorbeeld biodiesel heeft het probleem nog scherper gesteld.

In feite zijn we hier ver van de wat wazige groep van additieven die vaak worden voorgesteld als toverdrankjes. Die additieven zijn er voor de motor, voor de olie van versnellingsbak of achteras, voor het reinigen en proper houden van de brandstofleidingen van de motor, voor het verbeteren van prestaties en zo meer. We concentreren ons evenwel op producten voor de opslag van brandstof.
additif (3)

Brandstoffen zijn niet stabiel

Internationale normen bepalen dat een petroleumproduct zes maanden stabiel moet blijven. “Dat is niet het geval”, verklaart Marcel Sztabowicz, technisch directeur bij ActiOil. “Door de eigenschappen van methylesters kunnen we al een oxidatie zien na een twintigtal dagen. Bij tests in Brazilië merkten we dat al op na amper drie dagen in ongunstige omstandigheden! Hoe groter het aandeel biodiesel in de brandstof, hoe groter de problemen van algenvorming en bacteriën. Dat wordt nog verergerd door het lage zwavelgehalte van de brandstoffen. Want hoewel zwavel op zich geen biocide is, verhinderde het toch in zeker mate het ontstaan en de groei van bacteriën.”

Problemen en oplossingen

In grote opslagtanks is het voornaamste probleem condensatie en het ontstaan van bezinksel door het uiteenvallen van de brandstof. Hierdoor gaan er bacteriën en micro organismen ontstaan en wordt het niet benutte gedeelte onderin de tank steeds groter. 100 ppm water in de brandstof door condensatie is al voldoende voor de groei van bacteriën en schimmels. Die bacteriën gedijen vooral in het raakvlak tussen het water en de brandstof. Ze voeden zich namelijk met de in de brandstof aanwezige methylesters (dat is overigens vooral een probleem met biobrandstoffen op basis van koolzaad, zonnebloemen, vlas, palmolie en herbruikte oliën). Omdat water zwaarder is dan brandstof zakt het naar de bodem van de tank. Hierdoor wordt de tankinhoud gestaag kleiner. Bij het oppompen of toevoegen van nieuwe brandstof wordt het sediment en het water met de brandstof vermengd. Het gevolg is dat de brandstof minder vloeibaar wordt, kan geoxideerd raken en dat filters sneller verstopt worden. In de vrachtwagen heeft vervuilde brandstof zeer nadelige gevolgen voor het inspuitsysteem en de toevoerleiding van de brandstof. De vervuiling gaat zich namelijk afzetten en leidt onvermijdelijk tot zwakkere prestaties, een hoger verbruik en een ongunstiger uitstoot. In erge gevallen kan het zelfs leiden tot stilstand door het uitvallen van de motor.

Het probleem kan opgelost worden met een additief voor brandstoftanks dat een chemisch biocide bevat. Zo’n biocide elimineert bacteriën en roestvorming. Bovendien worden water en bezinksel opgelost. Zonder water worden er geen algen of schimmels gevormd.

De fabrikanten van additieven raden twee behandelingen met additieven aan per jaar voor opslagtanks. Bij twijfel kan een analyse van de brandstof opheldering verschaffen. Een biocide kan best toegevoegd worden voor of net na het vullen van een opslagtank, omdat alle vervuiling dan omgewoeld wordt en verspreid in de tank. Het biocide doet dan zijn werk en de dode bacteriën zakken naar de bodem. De brandstof is dan gereinigd, maar het verdient nog altijd aanbeveling om de brandstof te filteren om zeker te zijn. Bij een zeer zware vervuiling zit er niets anders op dan de tank leeg te maken en handmatig te reinigen. Laat het dus zo ver niet komen!
additif (1)

Bacteriegroei en warmte

Bacteriën hebben naast water en voedingsmiddelen uit brandstof vooral behoefte aan warmte. Daarom zijn reinigingsmiddelen voor brandstoftanks niet alleen aan te raden voor opslagtanks. Van de brandstof die naar de motor gaat van een vrachtwagen wordt slechts een gedeelte inspoten en gaat de rest terug naar de tank. Die opgewarmde brandstof gaat al snel de resterende brandstof in de tank opwarmen. Dat loopt op tot 600 Watt restwarmte in een tank van 400 liter. Hoe leger de tank is hoe sneller de warmte zich verspreidt. Samen het water in de lucht, die de opgebruikte brandstof vervangt, gaan zich hierdoor al snel bacteriën vormen en de brandstof aantasten. Dus ook hier is een additief nuttig.

Een bijkomend probleem zijn de huidige, lange onderhoudsintervallen om problemen op te sporen of een lange stilstand. Stel, we gaan rijden met een voertuig dat zes maanden heeft stilgestaan en in die periode hebben er zich afzettingen van de verouderende brandstof in de tank gevormd. Die worden weer via de brandstofleiding meegevoerd en veroorzaken aanslag op één of meerdere injectoren. Dat heeft een onvolledige verbranding als resultaat. De verbrandingsresten worden door het EGR-systeem weer via de inlaat naar de verbrandingskamers geleid, waardoor er nog meer vervuiling ontstaat. Dus ook hier weer een additief gebruiken.

 

Enkele bruikbare producten

ActiOil: A550, A 550 PI en SO Stock Cleaner

Anotec: Cetamine F364

Bardahl: Diesel Conditioner

Greentec: ACC-3000

Imbema Cleton: LE 2300 L-X

Liqui Moly: Antibacterien – Dieseladditief

Njord: Ultra Clean Diesel

Wynn’s: Fuel Biocide

Xbee: Fuel Additive

 

Additifs carburant: un zeste de potion magique

Additieven voor propere brandstof: voeg een toverdrank toe

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!