ABX Logistics neemt nieuwe start

 15/11/2007  Claude Yvens  News Logistics, Contract Logistics

ABX Logistics zou dit jaar voor de eerste keer een positief nettoresultaat na belastingen halen. Het operationeel resultaat zou 50 miljoen euro bedragen, een verbetering van 75 miljoen euro in vier jaar. Die resultaten zijn te danken aan diverse saneringsmaatregelen, waardoor het aantal personeelsleden in vier jaar van 16.000 tot 8.000 verkleinde en de omzet van 2,7 tot 2,1 miljard euro. 2007 betekent echter ook een ommekeer, vermits 100% van de omzet nu voor rekening van het basisvak van ABX is, nl. de internationale expeditie, die momenteel meer dan 5% per jaar groeit. Het is dus gedaan met de randactiviteiten (o.m. de nationale distributie), die allemaal verkocht of stilgelegd zijn. Aan de hand van die gezonde financiële basis en een positief vermogen wil Laurent Levaux, CEO van ABX, de activiteiten van de groep ontwikkelen in gebieden waar ze nog niet meekan met de evolutie van de wereldwijde goederenstromen. Het doel is in de eerste plaats de groei van de marktaandelen in drie grote Europese landen (Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en de Verenigde Staten. Daarna volgt de versterking van de activiteiten in vier zones waar de groep momenteel alleen door agenten is vertegenwoordigd: Scandinavië (ABX heeft een samenwerkingsakkoord met de Finse Post getekend), de Maghreb, Centraal Europa (ABX is nu actief in Polen, Rusland en Oekraïne) en India.
Het vijfjarenplan moet ABX Logistics de kans geven zijn omzet terug op te voeren en zou overnames kunnen inhouden.”Wij zien meer in overnames van teams dan bedrijven,” onderstreepte Laurent Levaux, “en globale overnames interesseren ons niet, zeer doelgerichte bedrijven daarentengen wel.” De evolutie van het aandeelhouderschap (ABX Logistics wordt sinds augustus 2006 gecontroleerd door het Britse fonds 3i) staat niet in de kijker, maar Levaux zou voorrang geven aan een “opbouwende alliantie, net als die van CEVA en Eagle”. (CY)