Aanvraagperiode voor ECMT-vergunningen naar VK beperkt tot 25 januari 2019

 10/01/2019  Claude Yvens  Wetgeving
Aanvraagperiode voor ECMT-vergunningen naar VK beperkt tot 25 januari 2019

Het Verenigd Koninkrijk zal op 29 maart 2019 uit de Europese Unie treden. Als de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk geen politiek akkoord bereikt over de toekomstige relaties is vanaf 30 maart 2019 het internationaal vervoer in relatie met het Verenigd Koninkrijk enkel nog mogelijk onder dekking van ECMT-vervoersvergunningen. Transporteurs worden door FOD Mobiliteit opgeroepen om nu reeds één of meer ECMT-vervoersvergunningen aan te vragen.

Al veranderd er misschien niets tot eind 2020 (daarvoor zouden de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vóór 29 maart 2019 een politiek akkoord moeten bereiken) heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer een regeling voor de ECMT-vergunningen uitgewerkt voor het geval dat er geen overeenkomst met het VK bekomen wordt inzake de Brexit. Transporteurs die trafieken verrichten naar/door het Verenigd Koninkrijk worden opgeroepen om nu reeds één of meer ECMT-vervoersvergunningen aan te vragen door middel van een formulier dat kan worden gedownload van de website van FOB Mobiliteit. De aanvragen kunnen ons worden bezorgd per mail of per post of worden afgegeven aan het onthaal, maar de aanvraagperiode wordt beperkt tot 25 januari 2019. “Voor later ingediende aanvragen zullen vermoedelijk geen ECMT-vervoersvergunningen meer voorradig zijn.  Voor de aanvragen die binnen de gestelde aanvraagperiode worden ingediend, is de datum van aanvraag echter niet bepalend voor de toewijzing van de vergunningen.  Het is immers niet de bedoeling om een wedloop op vergunningen te organiseren, maar wel om tijdig een beeld te krijgen van de vervoersbehoeften. Elke aanvraag dient zich te beperken tot het strikt noodzakelijke aantal vergunningen om de voorziene vervoersbehoeften te dekken.  Het streefdoel moet zijn dat elke ECMT-vervoersvergunning optimaal benut wordt, ” meldt de FOD.

ECMT-vergunningen in de praktijk

  • ECMT-vervoersvergunningen laten geen cabotagevervoer toe.
  • Meer dan de helft van deze vergunningen zijn uitsluitend geldig voor EURO VI voertuigen, de overige voor zowel EURO V als EURO VI voertuigen.
  • De vergunningen zijn geldig voor een kalenderjaar (groene exemplaren) of voor 30 dagen (gele exemplaren).
  • Het geldig gebruik van de vergunningen impliceert extra boorddocumenten: een bijhorend rittenboekje, een ECMT-certificaat opgemaakt door de constructeur van het motorvoertuig en van de eventuele traile en een ECMT-keuringsattest van het motorvoertuig en van de eventuele trailer.
  • Een ECMT-vervoersvergunning mag binnen de toegelaten EURO-klasse(n) afwisselend voor verschillende voertuigen worden gebruikt.

 

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!