Nieuwe functieclassificatie: BTB-ABVV dient stakingsaanzegging in

 28/02/2019  Claude Yvens  Wetgeving
Nieuwe functieclassificatie: BTB-ABVV dient stakingsaanzegging in

De vakbond BTB-ABVV heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de sector van de logistiek en het goederentransport. Volgens de vakbond zit het dossier van de functieclassificatie immers muurvast. De stakingsaanzegging is met onmiddellijke ingang geldig en dit voor onbepaalde duur.

Het dossier van de nieuwe functieclassificatie is vastgelopen op de minimale uurlonen die op de vier nieuwe chauffeurscategorieën zullen worden toegepast. “Ondanks het feit dat de vakbondsorganisaties diverse voorstellen naar voor hebben geschoven, blijven de werkgeversfederaties alles hardnekkig afblokken. Ze geven nochtans zelf toe dat er een chauffeurstekort is en klagen onafgebroken over het feit dat ze geen chauffeurs vinden”, zegt de vakbond.

Transportfederaties: “Onrealistische eisen”

De drie federaties van hun kant, hebben de eisen in cijfers van de vakbonden openbaar gemaakt. Terwijl de sociale partners onlangs een brancheovereenkomst hebben afgesloten van 1,1% voor het jaar 2019, vraagt het vakbondsvoorstel dat momenteel op tafel ligt om een verhoging van het brutoloon van… 33% tot 35%, afhankelijk van de categorie. Voor de federaties is dat cijfer eenvoudigweg onaanvaardbaar. Ze herinneren er trouwens aan dat alleen collectieve arbeidsovereenkomsten over het minimumloon en over het indexeringsmechanisme van nieuwe paritaire (sub)comités buiten het toepassingsveld van de loonnorm vallen. Volgens dit juridische advies (het zogenaamde ‘advies Cox’) moeten alle debatten die de nieuwe functieclassificatie aan een overeenkomst over de minimumlonen van de vier functieklassen willen linken, met respect voor de loonnorm gebeuren. “De vakbonden vinden het onaanvaardbaar dat de loonband met de functieclassificatie aan die wettelijke analyse is onderworpen,” zeggen Febetra, TLV en de UPTR nog.

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!