UPTR studie : liquiditeit onder druk in 2016

 11/12/2017  Claude Yvens  Economie
UPTR studie : liquiditeit onder druk in 2016

UPTR heeft een nieuwe studie van de financiële gezondheid van de transportsector laten uitvoeren door BDO. Hieruit blijkt dat de liquiditeit van de transporteurs nog altijd onder druk blijft staan. 

Kort samengevat kan gesteld worden dat de transporteurs in 2016 een positieve evolutie hebben gekend voor de indicatoren inzake de rentabiliteit, maar dat hun liquiditeit nog steeds te lijden heeft onder een betalingstermijn van klanten die 50 % hoger ligt dat het Belgische gemiddelde (62 dagen tegenvover 40 dagen) en sinds 2012 blijven stijgen.

Overige conclusies

  • de nettomarge op omzet (de verhouding tussen het nettoresultaat en de omzet) bedraagt 3,2% (tegen 2,8% in 2015 en 3,5% als het gemiddelde van de andere sectoren in 2016).
  • 31% van de ondernemingen hebben een negatief exploitatieresultaat, tegenover 25% in 2015.
  • 11% van de bedrijven hebben een negatief eigen vermogen tegenover 12% in 2015.
  • de solvabiliteitsratio bereikt haar hoogste peil sinds 2009 (35% in 2016), maar blijft lichtelijk onder het Belgische gemiddelde (36% in 2016).
  • meer dan één onderneming op vier kampt met ‘liquiditeitsproblemen’.
  • 25% van de ondernemingen heeft een liquiditeitsratio lager dan 0,88, tegenover 0,86 in 2015.
  • de mediaan van de betalingstermijn voor de transportfacturen lag op 62 dagen (tegen 60 dagen in 2015).

Lees alles over UPTR in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!