Kilometerheffing: UPTR dient klacht in bij Raad voor de Mededinging

 30/09/2015  TransportMedia  News Transport
Kilometerheffing: UPTR dient klacht in bij Raad voor de Mededinging

Gisteren hebben Viapass, de interregionale juridische entiteit die instaat voor de reglementering op en de controle van de kilometerheffing, en Satellic, het filiaal van Deutsche Telekom en beheerder van het systeem, een gezamenlijke persconferentie georganiseerd. Tijdens deze persbijeenkomst werd aangekondigd dat gebruikers zich vanaf 1 oktober kunnen registreren. Op diezelfde datum wordt gestart met de verdeling van de registratietoestellen (OBU) waarmee alle voertuigen vanaf 3,5 ton moeten uitgerust zijn vanaf 1 april 2016. In het kader van dit persevent heeft UPTR “de komedie waarin de Belgische en Europese vervoerders verplicht moeten meespelen”, aan de kaak gesteld.

De beroepsorganisatie is verbaasd dat “Viapass enkel en alleen naar Satellic verwijst voor de aanschaf van een OBU voor de betaling van de Belgische kilometerheffing”. De potentiële concurrenten van Satellic “werden pas op 17 juli 2015 uitgenodigd om deel te nemen aan een informatiesessie die pas twee weken geleden plaatsvond.” UPTR stelt zich ook de vraag waarom “geen enkel gewest reeds de juridische en technische voorwaarden heeft gepubliceerd waaraan de leveranciers van elektronische registratietoestellen moeten voldoen indien zij hun diensten op de Belgische markt wensen aan te bieden”. UPTR twijfelt met andere woorden of de Europese regels werden gerespecteerd.

Volgens Johan Schoups, Administrateur-Generaal van Viapass, voldoet het Belgische systeem aan alle punten van de Europese tolrichtlijn. “De OBU’s waarmee de vervoerders hun voertuigen moeten uitrusten zijn volledig open en interoperabel. Ten minste twee andere operatoren zijn via hun website nu al bezig met de registratie.” Rudolf Pospischill, CEO van Satellic, benadrukte dat “Satellic de Europese aanbesteding heeft gewonnen en het systeem gebruiksklaar heeft gemaakt. We zijn er ons wel degelijk van bewust dat er andere spelers op de markt zullen komen die zullen concurreren met onze OBU’s”.

Ondanks al deze argumenten heeft UPTR de Europese Commissaris voor Mededinging geïnterpelleerd en klacht ingediend bij de Belgische Raad voor de Mededinging. “Wij gaan ervan uit dat alle potentiële OBU-leveranciers onder dezelfde marktvoorwaarden moeten kunnen werken”, verklaarde Michaël Reul, Secretaris Generaal van UPTR. “Het zou dus logisch zijn om de kilometerheffing en de lancering van het registratieproces op te schorten zodat alle leveranciers dezelfde termijn van zes maanden krijgen om hun producten en diensten aan te bieden aan de transporteurs.”

Tijdens de persconferentie stelde de vertegenwoordiger van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) een vraag over de kwestie van de voertuigen van minder dan 3,5 ton. Volgens de Vlaamse beroepsorganisatie “kunnen dergelijke voertuigen tot 9 ton lading vervoeren waardoor oneerlijke concurrentie dreigt te ontstaan. Deze voertuigen zouden dus ook aan de kilometerheffing onderworpen moeten worden.” Deze opvatting werd niet gedeeld door Viapass. Johan Schoups verwees hierbij naar verschillende verklarende artikels die aan het decreet werden toegevoegd. TLV verwees verder naar de stijging van vervuilende uitstoot die door dergelijke combinaties wordt geproduceerd en naar de negatieve impact op de mobiliteit omdat er meer voertuigen over onze wegen zullen denderen. TLV verwees ook nog eens naar zijn pleidooi om “de kilometerheffing niet alleen toe te passen op vrachtwagens, maar ook op lichte bedrijfsvoertuigen en personenwagens.”

Lees alles over UPTR in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!