Het VIL wil van Vlaanderen een internationale afvalhub maken

 20/09/2015  TransportMedia  Contract Logistics
Het VIL wil van Vlaanderen een internationale afvalhub maken

Flanders Recycling Hub’, zo heet het project van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) dat van het noorden van ons land een internationale hub moet maken voor de behandeling en recyclage van afval. Afval is immers uitgegroeid tot een nieuwe grondstof en Vlaanderen wil in deze sector een voortrekkersrol spelen. Het project van het VIL maakt deel uit van het VMP (Vlaams Materialenprogramma) dat de OVAM in 2012 opstartte. Dit programma heeft als doel afval in te voeren, te recupereren/recycleren en dan opnieuw uit te voeren. Het project krijgt de steun van 22 deelnemende bedrijven en van zijn partners: de OVAM en de VITO. Vooraleer tot concrete tests wordt overgegaan, is het de bedoeling eerst de verschillende stromen van bestaande materialen te bepalen en de balans op te maken van de recyclagetechnologieën en de bestaande wetgeving in Vlaanderen. De conclusies zullen worden opgenomen in een activiteitenplan over de mogelijkheden voor Vlaanderen. Tegelijk wordt er een actieplan opgesteld. De resultaten worden eind 2017 bekendgemaakt.

De deelnemende bedrijven zijn: 3M, Agfa Graphics, Alders Internationaal Transport, BASF, Bebat, Belgian Scrap Terminal, Bollegraaf Recycling Solutions, Cemlog, De Neef Chemical Processing, Fostplus, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Havenbedrijf Gent, Haven van Zeebrugge, Indaver, IVBO, Kunnig, Maatschappij Linkerscheldeoever, POM West-Vlaanderen, Ravago Production, Umicore, Van Gansewinkel en Recmix.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!