17de Mobiliteitssymposium van de UWE: pistes nodig voor het goederentransport

 05/09/2019  Frédéric Willems  Advertorial
17de Mobiliteitssymposium van de UWE: pistes nodig voor het goederentransport

Volgens het Federaal Planbureau (januari 2019) wordt tegen 2040 een verhoging van 25% verwacht en voorzien van het aantal ton-kilometer vracht. De mobiliteit van de goederen en de werking van onze economie krijgen dus elke dag meer af te rekenen met een monumentale uitdaging! Als het beleid onveranderd blijft, zal het niet-beheren van die groei onvermijdelijk voor grote moeilijkheden op onze transportnetten zorgen. En dat zal onze ontwikkeling en aantrekkelijkheid parten spelen. Meer dan ooit duiken de concepten optimalisatie, valorisatie en onderlinge verdeling op. Dat worden ongetwijfeld essentiële punten om dit doemscenario te voorkomen.

Die concepten zijn uiteraard niet nieuw, maar het is zeker een goed idee om ze op verschillende niveaus uit te diepen en te normaliseren: bedrijven/klanten, transporteurs, logistieke platforms, operatoren en overheidsinstellingen. Ook de verbetering van onze wegeninfrastructuren, waterwegen en spoorwegen lijkt zowel noodzakelijk als dringend. Daarnaast zijn er nieuwe investeringsprojecten nodig. Perex 4.0, 50 ton, ecocombi’s, RIS, treinen van 750 meter, … Dit zijn al zichtbare en doeltreffende voorbeelden van die beweging. Maar hoe zit het met de langetermijnvisie en de ambities van Wallonië op dat vlak? Welke concrete experimenten rond optimalisatie, valorisatie en onderlinge verdeling verdienen het om te worden belicht en gedeeld? Welke rol zal de technologie bij die grote uitdagingen spelen? … Het 17de jaarlijkse symposium van de Cel Mobiliteit van de Union Wallonne des Entreprises zal die vragen proberen toe te lichten. Ook wil het, via uiteenzettingen, debatten en networking, de verschillende spelers meer sensibiliseren.

Het evenement vindt plaats op 4 oktober in de voormiddag, in de Anciens Moulins de Beez in Namen.

Programma en inschrijving

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!