Transportmanagement.be

Werkgevers transport & logistiek tanken vertrouwen

 13/09/2013  Yannick Haesevoets  Contract Logistics
Werkgevers transport & logistiek tanken vertrouwen

Volgens de cijfers van de Manpower Barometer groeien de tewerkstellingskansen in de sector Transport & Logistiek tijdens het laatste kwartaal van 2013. Zes procent van de werkgevers die ze in de sector bevraagden, is van plan om tussen vandaag en eind december 2013 medewerkers aan te werven, terwijl slechts 2% van plan is om personeel te ontslaan. Toch houdt 9 op tien van de werkgevers het nog altijd op een status-quo. Na uitzuivering van de seizoenvariaties stijgt de ManpowerGroup Index tot +3. Dat is 5 procentpunten beter ten opzichte van vorige kwartaal, en 5 punten meer in vergelijking met het 4e kwartaal van 2012.

“Het was al van het 2e kwartaal 2012 geleden dat de werkgevers van de sector Transport & Logistiek nog positieve tewerkstellingsvooruitzichten vooropstelden”, aldus Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup België-Luxemburg. “Het vertrouwen van de werkgevers uit die sector kleurt dus opnieuw groen en dat is een hoopgevend signaal. Uiteenlopende indicatoren die de voorbije weken werden gepubliceerd, bevestigen het vermoeden dat we het ergste achter de rug hebben. Toch blijft de economische situatie uitermate fragiel en moeten we afwachten of de hoopvolle signalen ook worden omgezet in een daadwerkelijke heropleving van de arbeidsmarkt. Veel werkgevers wachten dan ook af en zetten hun aanwervingen liever ‘on hold’ zolang er te grote onzekerheid heerst. Op korte termijn biedt interimarbeid de beste oplossing om tegemoet te komen aan de wisselende activiteit in de sector.”

Positieve index voor zes van de tien bevraagde sectoren 

Ook al zijn volgens de seizoensgezuiverde resultaten de tewerkstellingsvooruitzichten in zes van de tien bevraagde sectoren positief, toch verwachten ze een beperkte rekruteringsactiviteit. De werkgevers in de Bouwnijverheid hebben, net als in de twee voorbije kwartalen trouwens, de hoogste verwachtingen om mensen aan te werven (+4). In hun kielzog volgen drie sectoren met bijna even sterke tewerkstellingsprognoses (+3): de Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten, de Groot- en kleinhandel en de sector Transport, logistiek en communicatie (deze laatste twee sectoren verwachten voor het eerst in 2013 weer positieve cijfers). Ten slotte blijven de aanwervingen in de sectoren Winning van delfstoffen (+2) en in Landbouw/ jacht/bosbouw en visserij (+1) op een laag pitje staan.