Transportmanagement.be

Wat betekent de nieuwe vrachtwagenbelasting in de UK voor u?

 06/03/2014  Yannick Haesevoets  Advertorial
Wat betekent de nieuwe vrachtwagenbelasting in de UK voor u?

Per 1 april 2014 treedt de nieuwe vrachtwagenbelasting in de UK in werking. Deze tijdsafhankelijke belasting wordt ingevoerd voor alle buitenlandse vrachtwagens vanaf een toegelaten totaalgewicht van 12 ton, die gebruiken maken van alle openbare wegen in de UK. Deze belastingheffing wordt HGV (Heavy Goods Vehicle) Road User Levy genoemd.  De vrachtwagenbelasting is afhankelijk van het geregistreerde totaalgewicht en het aantal assen van het voertuig. Ook het type voertuig is van invloed. De tolexploitant onderscheidt in dat geval vier subcategorieën: Zware Voertuigen (HGV’s), HGV’s met aanhanger vanaf 4.000 kilo, trekkers met twee assen en getrokken eenheden met drie of meer assen.

De invoering van deze nieuwe belastingheffing heeft veel stof doen opwaaien in de UK en daarbuiten. Het richtte zich met name op de vraag of een extra wegenbelasting nodig is bovenop de belasting die reeds wordt betaald. Volgens de Britse regering zijn de extra inkomsten nodig, en dan met name van de zwaardere voertuigen, om slijtage van de wegeninfrastructuur te beperken en vernieuwing van de infrastructuur sneller te laten plaatsvinden. Naar schatting gaan buitenlandse trucks een extra bedrag tussen de 640 en 1.000 pond per jaar, per truck betalen.

Voor Europese transportondernemingen ligt het meningsverschil met de Britse regering met name in het onderscheid tussen buitenlandse en binnenlandse (UK) transportondernemingen. Vanwege Europese regelgeving mag een land, in dit geval de UK, geen onderscheid maken in de weggebruiker op basis van de discriminatiewetgeving. Door de intentie deze nieuwe belastingheffing alleen in te voeren voor buitenlandse transporteurs met trucks zwaarder dan 12 ton, wat neerkomt op ongeveer 130.000 trucks die jaarlijks in de UK rijden, zou er een verschil ontstaan in de kosten voor de binnenlandse- en buitenlandse chauffeurs. Voorgaande zou niet mogelijk zijn en de invoering bleek onhaalbaar.

De Britse regering heeft daarom een oplossing bedacht om het onderscheid tussen de binnenlandse- en buitenlandse transportondernemingen weg te nemen. De nieuwe HGV Levy wordt vanaf 1 april 2014 geheven over alle trucks zwaarder dan 12 ton, ook voor de binnenlandse trucks. Het grote verschil is dat de transportondernemingen in de UK de extra verhoging (voor 90%) niet krijgen doorbelast in de uiteindelijke facturatie. Dit komt doordat de extra verhoging van de nieuwe HGV Road User Levy in mindering wordt gebracht op de Vehicle Excise Duty van de trucks die in de UK geregistreerd staan. Uiteindelijk houdt dit in dat de buitenlandse transportondernemingen alsnog een extra verhoging betalen in tegenstelling tot de UK geregistreerde trucks.

Voor transportondernemingen buiten de UK kan het twee kanten opvallen. Indien de trucks geregistreerd staan in de UK hoeft er geen actie te worden ondernomen. De HGV Road User Levy wordt in dat geval automatisch verrekend met de VED. Voor Europees geregistreerde trucks dient men extra vignetten aan te schaffen. Deze vignetten zijn verkrijgbaar via diverse verkoopkanalen, waaronder verkoopterminals op veerboten en parkeerplaatsen, telefonisch of via een online-portaal. De belasting dient vóór het binnenrijden van de UK betaald te worden. Om hierbij een goed overzicht te houden op de vloot en  alle uitgaven in één factuur ontvangen, kunnen er dagelijkse, maandelijkse of jaarlijkse vignetten worden aangeschaft met bijvoorbeeld de DKV Card en vanaf 17 maart 2014 via een online-portaal worden aangeschaft.  Op die manier is elke transportonderneming verzekerd van een optimale kostenbeheersing.

Voor meer informatie over de HGV Road User levy, bezoek www.dkv-euroservice.com