Transportmanagement.be

Volvo Truck Center is spiegel van de multiculturele samenleving

 07/05/2013  Yannick Haesevoets  Trucks
Volvo Truck Center is spiegel van de multiculturele samenleving

Onze samenleving wordt steeds meer divers. Dit fenomeen speelt zich ook af op de werkvloer. Volvo Truck Center heeft er de vele voordelen van ontdekt. Met 6 nationaliteiten en leeftijden die variëren van pas afgestudeerden tot bijna op pensioen, kunnen alle klanten op de juiste manier worden benaderd.

De Brusselse vestiging van Volvo Truck Center is een ware afspiegeling van de Brusselse multiculturele samenleving. Niet alleen werken er Vlamingen, Walen en Brusselaars, er zijn ook medewerkers uit Congo, Marokko, Italië, Portugal en Roemenie. “Wij zelf staan niet eens meer stil bij de verschillende nationaliteiten en leeftijden. Na een tijdje merk je dat gewoon niet meer”, zegt Jasper Boon, vestigingsleider van Volvo Truck Center in Ruisbroek. “Of het werk wordt uitgevoerd door een Congolees, een Marokkaan of een Belg, het enige dat telt is dat het werk goed wordt uitgevoerd volgens de Volvo normen.” Het werken met zo’n grote verzameling nationaliteiten vraagt in het begin wel enige aanpassing. De voertaal onder collega’s is meestal Frans, maar er wordt ook veel Nederlands gesproken. Volvo Truck Center heeft geïnvesteerd in het creëren van een teamgevoel met o.m. een workshop met als thema het verbeteren van het imago van de garage en de collega’s hebben een eigen facebook groep “Les mecs de VTCB”.

Aanpak
Als manager is het belangrijk om oog te hebben voor de goede kanten van de mensen en te zien hoe zij elkaar kunnen aanvullen. Jasper Boon: “Je moet oppassen dat je niet zelf invult wat je denkt wat wordt bedoeld en zo voorbarige conclusies trekt. Je moet de mensen accepteren en waarderen met hun verschillende achtergrond en je verzetten tegen vooringenomenheid en onverdraagzaamheid. Zo kom je tot de beste verstandhouding met iedereen”

Veel voordelen
Voor de collega’s vertaalt deze diversiteit zich in een beter begrip voor elkaar en meer verdraagzaamheid. Voor de klanten is het bijzonder prettig dat ze aangesproken kunnen worden in hun eigen taal. “Onlangs hebben we een Portugese bus gedepanneerd. Onze Portugese monteur kon het probleem in het Portugees aan de klant uitleggen en dat schiep onmiddellijk vertrouwen” aldus Jasper Boon.

Diversiteit op alle vlakken
De diversiteit bij Volvo Truck Center uit zich niet alleen op vlak van nationaliteit en leeftijd. Ook het werkaanbod is zeer divers: Trucks, bussen, herstel van voertuigen die op tramwegen rijden en trailers. Het aanwervingsbeleid in de toekomst zal zeker op de ingeslagen weg m.b.t. diversiteit verder gaan.