Transportmanagement.be

Vereenvoudigde testprocedure voor uitzonderlijk transport

 22/08/2013  Yannick Haesevoets  Trucks
Vereenvoudigde testprocedure voor uitzonderlijk transport

De constructeurs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend zijn, mogen voortaan een uitzonderlijk transport ‘testen’ op de openbare weg voor zover aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Deze toelating geldt voor alle voertuigen die na de montage of reparatie getest worden, voor demonstratieritten of voor voertuigen die aan een controle onderworpen moeten worden. Deze aanpassing vloeit voort uit het MB van 5 juli 2013, als herziening van het MB van 16 december 2010.