Transportmanagement.be

UPTR start collectieve vordering voor gedeeltelijke terugbetaling MAUT

 26/04/2013  Yannick Haesevoets  Economie
UPTR start collectieve vordering voor gedeeltelijke terugbetaling MAUT

Beroepsfederatie UPTR meldt dat een Duitse transporteur een juridische vordering heeft ingesteld tegen de Duitse staat, omdat hij het abnormaal vond dat hij voor een vrachtwagen met twee assen dezelfde kilometerheffing moest betalen als voor een vrachtwagen met drie assen. Een rechtbank heeft hem gevolgd in zijn redenering en heeft beslist om een terugbetaling van het betaalde bedrag af te dwingen.

Momenteel zijn in dit dossier nog niet alle juridische procedures afgerond, maar het is al duidelijk dat op het einde van de rit, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de Maut in vraag kan worden gesteld. Het is belangrijk te noteren dat het Duitse recht voorziet een verjaringstermijn van drie jaar. Alleen de bedragen betaald in Duitsland sinds 2010 komen dus in aanmerking.

 Om alle kansen te geven aan de Belgische transporteurs, heeft UPTR een advocaat in de arm genomen die het dossier zal beheren en opvolgen. De federatie voegt er ook nog aan toe dat transportbedrijven zonder kosten kunnen deelnemen aan deze collectieve vordering, en dat ze geen enkele verplichting hebben tegenover UPTR.

Lees alles over UPTR in onze Transport & Van In Belgium directory!