Transportmanagement.be

Unizo vreest de impact van kilometerheffing voor vrachtwagens

 25/07/2013  Yannick Haesevoets  Economie
Unizo vreest de impact van kilometerheffing voor vrachtwagens

In ons land komt zoals bekend geen wegenvignet, wel een kilometerheffing voor vrachtwagens in 2016. Volgens UNIZO en de bij haar aangesloten beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek TLV heeft een kilometerheffing op vrachtwagens evenwel geen impact op de files. Bovendien zou zo’n heffing nog meer de concurrentiepositie van de Belgische economie en van de sectoren transport en logistiek bedreigen. De organisaties wijzen erop dat Nederland geen heffing voor vrachtwagens meer overweegt. Dat maakt goederenstromen van en naar Duitsland, bijvoorbeeld via de havens, handelspartner nummer 2 van ons land, enorm kwetsbaar.

De organisaties pleiten dan ook voor redelijke tarieven om “de Belgische economie niet nog meer pijn te doen”. TLV en UNIZO pleiten tevens voor een invoering van een kilometerheffing voor personenwagens om het fileprobleem effectief aan te pakken.