Transportmanagement.be

Slimme tachograaf: het bereikt compromis is voor FEBETRA ‘aanvaardbaar’

 17/05/2013  Yannick Haesevoets  Economie
Slimme tachograaf: het bereikt compromis is voor FEBETRA ‘aanvaardbaar’

Onderhandelaars van het Europees Parlement en van het Iers voorzitterschap zijn het eens geworden over de nieuwe digitale tachograaf. De nieuwe generatie tachografen biedt de controleurs de mogelijkheid om de gegevens van op afstand uit te lezen. Op basis van die uitlezing van op afstand zal er evenwel niet geverbaliseerd mogen worden, hetgeen uiteraard positief is.  Ook de afschaffing van het patronaal attest van non-activiteit is goed nieuws. FEBETRA is steeds van mening geweest dat dit document geen enkele toegevoegde waarde en dus ook geen reden van bestaan had. Wat het aspect “retrofit” betreft, is er uiteindelijk een compromis uit de bus gekomen waarmee FEBETRA kan leven. Vrachtwagens die enkel in het nationaal vervoer actief zijn, worden vrijgesteld van retrofit. Voor vrachtwagens die in het internationaal vervoer actief zijn, geldt er een voldoende lange overgangsperiode, namelijk 15 jaar.  Minder happy is FEBETRA met  de beslissing om het begin- en eindpunt van elke transportoperatie via een geïntegreerd GPS-systeem te registreren. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, biedt een dergelijk systeem nog geen waterdichte mogelijkheid om cabotage te controleren. Aan de hand van GPS-gegevens zal het nog altijd niet mogelijk zijn om uit te maken of een nationaal vervoer nu eigenlijk een cabotageopdracht is of een deel van een gecombineerd vervoer.