Transportmanagement.be

Shortseaverkeer blijft op peil

 11/02/2013  Yannick Haesevoets  Contract Logistics
Shortseaverkeer blijft op peil

Ondanks de crisis heeft shortsea shipping in de vier Vlaamse havens zeer goed standgehouden in 2012. Meer zelfs: tegenover het recordjaar 2011 was er met iets meer dan 134 miljoen ton behandelde goederen in 2012 maar een relatief kleine terugval van -0.85%. Dit blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door het Promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen.

In absolute cijfers werd eind december 2012 een totaal van 134.115.483 ton genoteerd voor de 4 havens samen. Met 86.009.125 ton shortsealading had Antwerpen het grootste pakket. Tijdens de tweede jaarhelft viel de shortseatrafiek terug van 43,4 naar 42,6 miljoen ton. De haven van Gent kende met 17.071.868 ton shortsealading een lichte daling van -0,2% ten opzichte van 2011. De tweede jaarhelft steeg de shortsea trafiek er terug van 8,2 naar 8,9 miljoen ton. Zeebrugge kende met 27.855.056 ton een terugval, de tweede jaarhelft was er een lichte daling van 14,2 naar 13,6 ton. De haven van Oostende tot slot viel terug op een shortsea trafiek van 3.179.434 ton en had relatief gelijke jaarhelften (1,7 en 1,5 miljoen ton).

Het aandeel shortsea ten opzichte van de totaal behandelde lading verschilt uiteraard van haven tot haven. Oostende scoort bijna 100%. Antwerpen haalt 46,7% shortsealading, Gent en Zeebrugge halen respectievelijk 64,9% en 64%. Het groot belang van shortsea shipping voor de vier Vlaamse havens wordt geïllustreerd door het aandeel van liefst 52,1% in alle behandelde maritieme tonnages. In het recordjaar 2011 was dit exact 51%.