Transportmanagement.be

Port autonome de Liège weerstaat de crisis

 05/02/2013  Yannick Haesevoets  Economie
Port autonome de Liège weerstaat de crisis

Het behandelde goederenvolume van de bedrijven die gelegen zijn op de terreinen van de Port autonome de Liège toont aan dat de Luikse haven de moeilijke economische omstandigheden goed weet te weerstaan. In 2012 werd 18.730.256 ton aan goederen behandeld, een daling van 3,62 %. Deze cijfers houden echter nog geen rekening met de sluiting van de warme lijn bij ArcelorMittal. Indien we hiermee rekening houden, komt de totale trafiek uit op 19.307.453 ton, een terugval met 1.746.924 ton in vergelijking met 2011.

De Belgische en Europese havensector kent een algemene dip. De havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende gaan allemaal achteruit (met respectievelijk – 2, – 3, – 7 en – 12 %).  Uit een studie van de Nationale Bank blijkt dat de bedrijven in en rond de haven van Luik wel toegevoegde waarde bieden. Deze waarde werd in 2010 geschat op 2.669,3 miljoen euro per jaar, goed voor 3,2 % van het BBP in Wallonië en 0,8 % over heel België. Daarmee bevestigt de haven zijn positie als derde Europese binnenhaven.