Transportmanagement.be

Nieuwjaarsreceptie van Febetra, TLV en UPTR: Melchior Wathelet grijpt de landbouwtractoren bij de horens

 08/01/2013  Yannick Haesevoets  Economie
Nieuwjaarsreceptie van Febetra, TLV en UPTR: Melchior Wathelet grijpt de landbouwtractoren bij de horens

Voor het eerst in de geschiedenis hebben de drie beroepsfederaties – Febetra, TLV en UPTR – een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Dat heeft hen geen windeieren gelegd, want het evenement op zich was aangenaam om volgen, met bondige en dynamische interventies van de drie federatievoorzitters en de verschillende gastsprekers. Opvallend was dat er met geen woord gerept werd over de fusie tussen de drie federaties, die nochtans volop aan de gang is. Of het moeten de felicitaties van Staatssecretaris Melchior Wathelet geweest zijn…

Nieuwe locatie (Passage 44 heeft Autoworld vervangen), nieuwe gezichten (UPTR vervoegt dit jaarlijkse evenement dat al een tijdje georganiseerd werd door Febetra en TLV) en een nieuw concept (de uiteenzettingen werden vervangen door interviews): het minste wat we kunnen zeggen, is dat de nieuwjaarsreceptie van onze federaties in een fris kleedje werd gestoken. En dat heeft in het algemeen een overtuigend resultaat opgeleverd.

« Jullie geven het goeie voorbeeld: laat dat ook weten! »

Ondanks alle wijzigingen is de receptie nog steeds de ideale gelegenheid om terug te komen op de heikele transportdossiers. De federaties verwachten van de politieke autoriteiten een duidelijk signaal én een concreet stappenplan om nu effectief vooruitgang te kunnen boeken. Items die de revue passeerden : de toegang tot het beroep (« dezelfde regels voor iedereen »), de problematiek rond landbouwtractoren (« een flagrant voorbeeld van concurrentievervalsing »), technische controle (« die slecht georganiseerd is en de transporteurs veel tijd doet verliezen »), de permanente opleiding (« die veel geld kost en om incentives vraagt ») of het negatieve imago van de sector (« we wachten al 15 jaar op de oprichting van een instituut voor ongevallenonderzoek »).

Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Mobiliteit en Transport, verdedigde zich tijdens het vragenvuur van de federaties met hand en tand, en kwam met concrete antwoorden aanzetten op verschillende punten. Zo herinnerde hij eraan dat de landbouwtractoren vanaf 31 maart met een specifieke rode nummerplaat moeten rijden  met het oog op een betere contrôle. De cabotageregeling zal strenger worden gecontroleerd, dankzij het aanwerven van 16 extra controleurs (wat het totaal op 72 brengt). Wathelet beloofde ook dat hij er alles aan zou doen om de technische contrôle efficiënter te maken. Wat het imago van de sector betreft, had Wathelet nog een krachtig signaal in huis : « jullie hebben zelf gevraagd om zero tolerance op vlak van alcoholgebruik. Jullie geven het goeie voorbeeld, maar laat dat ook weten! »

De vraag die iedereen bezighield – hoe ver staan de federaties met hun samensmelting? -, bleef echter onbeantwoord. Een teken dat de gesprekken  aan de gang zijn, maar dat er nog maar weinig concrete vooruitgang is geboekt ? We durven gokken van wel. De enige die het thema aan bod liet komen was Melchior Wathelet zelf : « ik zou uiteraard zeer blij zijn om de transportdossiers met één partij te kunnen bespreken in plaats van drie partijen vandaag. Het zou onze wisselwerking alleen maar ten goede komen. » Maar voor we daar zijn, zal er nog veel water naar zee moeten vloeien…