Transportmanagement.be

Moeilijk eindejaar voor vrachtvolumes in Europa

 17/01/2013  Yannick Haesevoets  Economie
Moeilijk eindejaar voor vrachtvolumes in Europa

Zes keer per jaar publiceert Danske Bank haar index omtrent het vrachtvolume in Europa. De laatste index toonde een verlies van 8 punten (van 49 naar 41) aan tussen november en eind december 2012. De index daalde voor het vrachtvervoer (van 48 naar 38) en voor het luchtvrachtvervoer (van 59 naar 42) maar bleef relatief stabiel voor het maritiem vervoer (van 47 naar 48). Niettemin zijn de verwachtingen voor de komende twee maanden positief, met een index van 54 voor het wegtransport, 53 voor de luchtvracht en 54 voor het maritieme vervoer.