Transportmanagement.be

Modale overdracht sinds 2000: het luchtvervoer heeft meer dan 5 miljoen ton verloren ten voordele van de scheepvaart

 13/05/2014  Yannick Haesevoets  Economie
Modale overdracht sinds 2000: het luchtvervoer heeft meer dan 5 miljoen ton verloren ten voordele van de scheepvaart

De IATA (International Air Transport Association) heeft wereldwijd een interessant onderzoek uitgevoerd bij verladers en expediteurs. Daaruit blijkt dat het luchtvervoer sinds 2000 meer dan 5 miljoen ton verloren heeft door de modale overdracht naar de scheepvaart.

In 2000 was het aandeel van de luchtvaart in het goederentransport per container nog 3,1 %. In 2013 is dat aandeel gezakt naar 1,7 %. Dat is dus 5,4 miljoen ton die de laatste 13 jaar van de luchtvaart overgedragen werden naar de scheepvaart. Deze overdracht betreft vooral het transport van deze goederen (in volgorde): grondstoffen, bederfelijke waar, modeproducten, hightech en onderdelen. De oorzaken van deze overdracht zijn algemeen bekend: de hoge prijs van de luchtvaart, een bepaald gebrek aan betrouwbaarheid en de milieuvriendelijkheidsvereisten van de verladers. De studie geeft aan dat deze tendens zich de komende jaren zal voortzetten, zij het in mindere mate, en dat zij vooral de automobiel- en elektronicasectoren zal treffen.