Transportmanagement.be

Geplande relancemaatregelen zijn niet van aard om toename faillissementen te doen stoppen

 26/11/2012  Yannick Haesevoets  Economie
Geplande relancemaatregelen zijn niet van aard om toename faillissementen te doen stoppen

De laatste faillissementscijfers duiden op zwaar onweer in de transportsector. Tussen 1 januari en 30 september van dit jaar dienden niet minder dan 195 ondernemingen die houder zijn van een transportvergunning, de boeken te sluiten. Ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar is dat een toename van 5%. Vergeleken met 2010 spreken we zelfs van een stijging met 17%. Alles wijst erop dat 2012 de geschiedenisboeken zal ingaan als het jaar met het hoogste aantal faillissementen in de sector van het goederenvervoer over de weg.

De meest doeltreffende manier om de concurrentiekracht van onze Belgische transporteurs te herstellen, bestaat er volgens FEBETRA in om de historische loonkostenhandicap snel weg te werken. Vanuit dit oogpunt kan het recent gesloten akkoord binnen de federale regering rond de begroting en de relance van de economie alleen maar beschouwd worden als een veel te bescheiden eerste stap.

De regering engageert zich ertoe om de loonkostenhandicap met onze buurlanden, die op circa 5% geraamd wordt, tegen 2018 weg te werken. Zelfs indien de regering erin slaagt om dit doel te realiseren, wat lang niet zeker is gezien het dossier “arbeiders/bedienden”  als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de Belgische ondernemingen blijft hangen, dan nog zijn de geplande maatregelen volgens FEBETRA ruim onvoldoende en veel te bescheiden. Als men 6 jaar nodig heeft om de loonkostenhandicap met onze buurlanden weg te werken, dan durft men amper nog uit te rekenen hoeveel jaren het zal vergen om de kloof met onze meest geduchte concurrenten uit de nieuwe EU-lidstaten dicht te rijden.  Uit dit alles kan maar één conclusie getrokken worden: er zijn dringend veel ambitieuzere en krachtigere maatregelen nodig om de Belgische transportsector meer armslag en meer vertrouwen in de toekomst te geven.