Transportmanagement.be

Fusie federaties op de lange baan

 17/05/2013  Yannick Haesevoets  Economie
Fusie federaties op de lange baan

We hadden al zo’n voorgevoel na de recentste uitlatingen van enkele betrokken partijen, maar nu is het ook officieel: de fusie van de federaties  Febetra, TLV en UPTR wordt uitgesteld naar een onbepaalde datum. Dat verklaren de drie betrokken partijen in een gezamenlijk persbericht. Of van dat uitstel ook effectief afstel komt, laten we voorlopig in het midden…

Er waren al enkele struikelblokken opgedoken op het fusietraject – zoals bijvoorbeeld de Antwerpse, Limburgse en Henegouwse antenne van Febetra die moeilijk in te passen bleken – maar ook persoonlijke ‘rivaliteiten’ zouden een fusie van de drie transportfederaties in de weg staan.

Dat wil echter niet zeggen dat de felbesproken fusie helemaal van de radar verdwijnt. Volgens het persbericht ‘zal de samenwerking in het bestaande 12-puntenprogramma verder geïntensifieerd worden, gezien de moeilijke economische omstandigheden.’ Zand in de ogen, of een echte wil om verder samen te werken ? We durven het ons luidop af te vragen…

Eén ding is zeker: de dag dat de belangen van alle Belgische transporteurs door één stem verdedigd zullen worden, is nog niet meteen in zicht. Dat spreekt ook de conclusie van het persbericht in kwestie allesbehalve tegen : « de samenwerking tussen de drie erkende beroepsfederaties zal op regelmatige basis geëvalueerd worden met het oog op mogelijke verdere stappen. ». Een goed vermomd grafschrift, zo vrezen we.