Transportmanagement.be

Febetra tackelt de Belgische loonhandicap

 05/04/2013  Yannick Haesevoets  Economie
Febetra tackelt de Belgische loonhandicap

“De Belgische transportsector beleeft stormachtige tijden. Zelfs indien de economie tegen de verwachtingen in de komende maanden weer wat zou aantrekken dan nog zullen de Belgische vervoerders niet uit de gevarenzone zijn. Het eenheidsstatuut blijft immers als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de transportsector hangen. Krachtens een arrest van het Grondwettelijk Hof moeten de bestaande discriminaties tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de carensdag en van de opzegtermijnen immers tegen 8 juli 2013 weggewerkt zijn”, aldus beroepsfederatie FEBETRA. “Of deze oefening in een sector die overwegend uit arbeiders bestaat, zonder kostenverhoging gerealiseerd kan worden, blijft zeer de vraag. De finale oplossing zal in elk geval een internationale benchmarking moeten doorstaan. Als er voor FEBETRA één zaak overduidelijk is, dan is het wel dat een bijkomende arbeidsrechtelijke handicap, bovenop de al bestaande loonkostenhandicap totaal onverteerbaar is voor onze transportondernemingen.”

De Belgische transporteurs verliezen al jaren marktaandelen, omdat ze niet meer competitief zijn. Het gigantisch probleem, waarmee de Belgische transporteurs kampen, is niet alleen gekend, het wordt ook alom erkend. “Zowel de Europese Commissie, als het IMF, de OESO en de Nationale Bank, om er maar enkele te noemen, hebben al tot vervelens toe de vinger op de Belgische wonde gelegd: Waar wacht de politiek eigenlijk op om bij te sturen? Het relanceplan dat de federale regering verleden jaar goedgekeurd heeft, volstaat duidelijk niet om onze Belgische transportondernemingen weer competitief te maken. De sociale partners en de regering moeten hun koudwatervrees overwinnen en het debat over de automatische loonindexering durven aangaan. Enkel een drastische lastenverlaging op arbeid kan de vloedgolf aan faillissementen in de transportsector doen stoppen”, besluit FEBETRA.