Transportmanagement.be

FEBETRA: “Alleen doortastende maatregelen kunnen Belgisch wegvervoer uit het dal doen kruipen”

 03/01/2014  Yannick Haesevoets  Economie
FEBETRA: “Alleen doortastende maatregelen kunnen Belgisch wegvervoer uit het dal doen kruipen”

Het recent verschenen halfjaarlijks marktrapport van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) bewijst nogmaals dat de Belgische wegvervoerders op het internationaal toneel rake klappen hebben gekregen. In 2004, het jaar dat de EU met 10 nieuwe lidstaten uitgebreid werd, bedroeg hun aandeel in het bilateraal vervoer met Duitsland nog 35,8%. Acht jaar later was het marktaandeel van de Belgische wegvervoerders op diezelfde vervoersrelatie teruggelopen tot amper 13,5%. In diezelfde periode wisten de Duitse wegvervoerders hun marktaandeel van 42,4% tot 43,9% te verhogen, terwijl dat van vervoerders uit derde landen quasi verdubbelde van 21,8% tot 42,7%.

Ook al hebben deze cijfers betrekking op één enkele vervoersrelatie, toch illustreren ze volgens FEBETRA de algemene malaise van het Belgisch wegvervoer. “Onze Belgische wegvervoerders zijn niet meer competitief, omdat ze, vooral omwille van de torenhoge loonkosten, te duur zijn. Zeker in een periode zoals de huidige, waar klanten en verladers uit besparingsoverwegingen voor zo goedkoop mogelijk transport opteren. Vaak wordt beweerd dat de Belgische loonkostenhandicap gedeeltelijk gecompenseerd wordt door een hogere productiviteit. Dit klopt misschien voor een aantal specifieke industriële activiteiten, maar geldt in elk geval niet voor de transportsector. Hoe zou een Belgische chauffeur in godsnaam productiever kunnen zijn dan zijn collega’s uit de rest van Europa? Hij mag niet langer rijden of minder rusten dan zijn collega’s, moet dezelfde snelheidsbeperkingen naleven en verzeilt in dezelfde files.”

FEBETRA roept de beleidsmakers op om de sense of urgency te erkennen en om het al lang gekend en alom erkend Belgisch probleem – de fameuze loonkostenhandicap- eindelijk grondig aan te pakken. “Wie een beetje gezond verstand heeft, weet dat alleen doortastende maatregelen borg kunnen staan voor het behoud van jobs en voor de nodige inkomsten die onze welvaart op lange termijn veilig moeten stellen”, besluit de federatie.

 

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!