Transportmanagement.be

Eurovignet: buitenlanders onvoldoende gecontroleerd volgens UPTR

 11/06/2013  Yannick Haesevoets  Economie
Eurovignet: buitenlanders onvoldoende gecontroleerd volgens UPTR

Parlementslid van het Waals Gewest Jean-Luc Crucke (MR) heeft aan minister Antoine (CDH), Waals minister van Begroting, Financiën, Werkgelegenheid, Onderwijs en Sport, gevraagd hoeveel het eurovignet opbrengt. Het antwoord van de minister leert ons dat het vignet 56,36 miljoen opbracht in 2009 en slechts 38,85 miljoen in 2012 (13,09 miljoen tijdens de eerste vier maanden van 2013). “Deze recettes zijn de som van het deel dat door Waalse ingezetenen werd gestort en het deel dat Wallonië ontving uit de gemeenschappelijke kas die gevoed wordt door buitenlandse gebruikers afkomstig uit landen buiten de zone van het eurovignet. (…) Tot in 2009 werden de afrekeningen en stortingen van de recettes uit de gemeenschappelijke kas met een vertraging 12 à 24 maanden uitgevoerd. (…) Sinds 2009 worden deze inkomsten echter maandelijks gestort en niet meer met een vertraging van 12 tot 24 maanden. Deze elementen verklaren de vastgestelde variaties, vooral de hogere recettes die het Gewest ontving in 2009 en 2010 en – in mindere mate – in 2011. Tijdens deze jaren werden immers – naast de maandelijkse stortingen waarvan hierboven sprake is – nog recettes  uit de gemeenschappelijke kas uit eerdere jaren geregistreerd, wat niet het geval was in 2012.” Sommige mensen zijn niet overtuigd door deze uitleg. Zo wijst de UPTR de laksheid ten opzichte van buitenlandse weggebruikers af. De beroepsfederatie vindt met name dat er niet genoeg controles zijn, wat tot een inkomstenderving van meerdere miljoenen leidt. Zij stelt ook aan de kaak dat het de douane is die belast is met de controles en dat “het geen verbazing wekt dat het geen federale prioriteit is om te waken over de correcte inning van de Waalse belastingen.”

Lees alles over UPTR in onze Transport & Van In Belgium directory!