Transportmanagement.be

Ecocombi’s: nog een lange weg te gaan, zegt UPTR

 12/12/2012  Yannick Haesevoets  Economie, Trucks
Ecocombi’s: nog een lange weg te gaan, zegt UPTR

Na een moeizame vergadering op het kabinet van Minister Hilde Crevits eerder deze week, is het voor UPTR nog maar eens duidelijk geworden dat er nog tal van obstakels uit de weg geruimd moeten worden alvorens de ecocombi’s in onze contreien hun intrede zullen maken. Hieronder geven we u de standpunten van UPTR mee.

  “De vergadering van gisteren had tot doel om alle komma’s en punten af te ronden van het ontwerpdecreet zodat het nu voorgelegd kan worden ter stemming in het Vlaams Parlement. Het belangrijkste te onthouden gegeven is dat enkel 10 trajecten zullen worden goedgekeurd.Over het aantal vergunningen op deze 10 trajecten blijft er tot vandaag erg veel onduidelijkheid… Ook belangrijk te vermelden is, dat op vraag van UPTR, de procedure voor de indiening van het dossier (toe te voegen documenten, adres bevoegde administratieve dienst, …) nog helemaal niet gekend is. Alle praktische elementen in dit dossier zullen nog moeten uitgewerkt worden in een ministerieel besluit. Voor wat het verkeer betreft van eco-combi’s tussen de drie gewesten en/of naar het buitenland (Nederland en Duitsland) blijft het nog steeds koffiedik kijken.”

Lees alles over UPTR in onze Transport & Van In Belgium directory!