Transportmanagement.be

Truck & Transport: het positieve imago van de sector

 09/01/2013  Yannick Haesevoets  Economie, Trucks
Truck & Transport: het positieve imago van de sector

Dankzij een eenvoudig en efficiënt concept dat op het principe van gelijkheid tussen de verschillende merken (zelfde oppervlakte en standinrichting, identiek aantal tentoongestelde voertuigen) steunt, heeft het professioneel salon Truck & Transport snel zijn plaats veroverd op de agenda van de evenementen die in de sector plaatsvinden. De vijfde editie (van 11 tot 14 januari aanstaande) verwelkomt de talrijke nieuwigheden die de laatste maanden in paleizen 11 en 12 van Brussels Expo voorgesteld werden, en wordt in 2013 zelfs als het belangrijkste evenement uit de sector in de Benelux beschouwd.

« Net als de economie in het algemeen gaat de sector door een woelige periode », zegt Jacky Mouligneau, voorzitter van de sectie Bedrijfsvoertuigen en van het Saloncomité van Febiac. « We hoeven onze exposanten en potentiële bezoekers hier niet aan te herinneren. Integendeel: onze taak bestaat erin hen een positief imago te geven om de buitenwereld te tonen dat de transportsector een toekomst heeft ».

« De voertuigen die tentoongesteld worden, werden met behulp van spitstechnologieën vervaardigd en zijn het resultaat van grondige onderzoeks- en ontwikkelingscampagnes. Vandaag de dag moeten de trekkers het in dit verband opnemen tegen de automobielwereld, die nochtans veel populairder is. We moeten het brede publiek ervan overtuigen dat onze sector zwaar investeert om de veiligheid, mobiliteit en impact ervan op het leefmilieu te verbeteren ».

Bovendien worden er verschillende initiatieven in verband met het salon genomen om het imago van de wegtransportsector op te krikken. « In december hebben we bijvoorbeeld een ‘dag van de innovatie’ georganiseerd om de positieve aspecten van onze sector aan een breed publiek, meer bepaald aan de scholen, te tonen. Tijdens Truck & Transport zullen we een ecocombi tentoonstellen opdat onze bezoekers zich een eigen mening over deze gehelen zouden kunnen vormen en zich niet louter op de soms alarmerende mediaberichten zouden baseren ».

Een verfijnde formule

« Voor deze nieuwe editie hebben we de formule van ons evenement lichtjes gewijzigd », zegt hij verder. « De voorgestelde verbeteringen werden positief onthaald want voor het eerst zullen we de zeven vrachtwagenmerken voorstellen die in ons land verdeeld worden. Ook de beroepsfederaties zullen van de partij zijn, wat belangrijk is aangezien dit het bestaan van ons salon rechtvaardigt. In totaal zullen meer dan 70 exposanten (carrosserie, uitrustingen en accessoires, luchtbanden, brandstoffen, telematica…) op Truck & Transport aanwezig zijn. Paleizen 11 en 12 van Brussels Expo zullen dus helemaal vollopen! »

Deze vijfde editie zal plaatsvinden van vrijdag 11 tot maandag 14 januari (en dus een dag vroeger dan tijdens de vorige edities beginnen); de officiële opening vindt plaats op vrijdag 11 om 14 uur, in aanwezigheid van de verschillende bevoegde ministers. Twee avondsessies, waarbij de paleizen tot 22 uur geopend zullen zijn, staan op het programma, op vrijdag 11 en maandag 14 januari. « Dankzij deze uitgebreide openingsuren kunnen vele bezoekers na hun werkdag nog langskomen », voegt hij eraan toe. « Ze bieden het bijkomende voordeel dat men het verkeer op de nabijgelegen ring zal kunnen spreiden aangezien niet alle bezoekers het Heizelplateau tegelijkertijd zullen verlaten ».

Zondagnamiddag wordt aan de vrachtwagenchauffeurs gewijd. We hebben specifieke toegangskaarten voorzien (de beroepschauffeurs kunnen deze bij de dealers van de verschillende merken verkrijgen) om de impact van dit initiatief te kunnen meten. « Zo hopen we een doorgaans vrij kalme periode nieuw leven in te blazen, door de chauffeurs de kans te bieden om de nieuwe voertuigen in goede omstandigheden te komen ontdekken ».

Ontsluiting

In tegenstelling tot de vorige edities zullen de vrachtwagens niet meer in één enkel paleis worden tentoongesteld, met de leveranciers van de sector in het aangrenzende paleis. « We hebben immers besloten de invoerders over de twee paleizen te spreiden en, rondom hen, de stands van de andere exposanten te verdelen », verklaart Jacky Mouligneau. « Hierdoor kunnen we de verplaatsingen tussen de twee paleizen vlotter laten verlopen en al onze exposanten nog meer zichtbaarheid verlenen ».

Net als tijdens de laatste edities wordt het « tentoonstellingsgedeelte » aangevuld met een programma dat samengesteld is uit informatiesessies en workshops die aan hoofdthema’s uit de wereld van transport en innovatie gewijd worden. In 2011 had de vierde editie van Truck & Transport ruim 33.000 bezoekers naar de gangen van Brussels Expo gelokt. Destijds was de sfeer zo optimistisch dat men dit evenement wou overdoen. Wedden dat de organisatoren, dankzij de nieuwigheden die in Brussel tentoongesteld worden, dit bezoekersaantal ondanks het onzekere economisch klimaat zullen overtreffen?