Transportmanagement.be

Werken Trilogiport gaan van start

 20/06/2013  Yannick Haesevoets  Contract Logistics
Werken Trilogiport gaan van start

De werken voor de inrichting van het Luikse multimodale platform Trilogiport, gelegen langsheen het Albertkanaal, zullen op 28 juni 2013 beginnen. De werkzaamheden zullen twee jaar duren. ‘Luik Trilogiport’ (120 ha) zal operationeel worden in het tweede semester van 2015.

Het multimodale platform is een project gerealiseerd door de Autonome Haven van Luik, in nauwe samenwerking met de Algemene Directie van Waterwegen en Mobiliteit van de Waalse Overheidsdienst (DG0 2). Deze heeft de opdracht om technische assistentie te verlenen aan de Autonome Haven van Luik voor de realisatie en inrichting van de havenzones (waaronder Luik Trilogiport). “De investeringen van binnen- en buitenlandse ondernemingen zoals Euroports, Dubai Ports World, D.L. Trilogiport Belgium en Warehouses De Pauw bevestigen de positie van de haven van Luik als ideale logistieke draaischijf en geven aan de regio ontegensprekelijk een internationale dimensie″, verklaart Emile-Louis Bertrand, directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik.

Om eventuele overlast als gevolg van de inrichting van het multimodale platform Luik Trilogiport zoveel mogelijk te beperken, hebben de dragende partijen van het project zich geëngageerd om het transport van materialen via de waterwegen te bevoordelen. Yvon Loyaerts, directeur-generaal bij de Algemene Directie van Waterwegen en Mobiliteit van de Waalse Overheidsdienst (SPW – DGO 2): “95 % van de op de werf benodigde materialen zullen via het Albertkanaal worden aangevoerd. Het aantal bij de werf van Luik Trilogiport betrokken vrachtwagens zal dus erg klein zijn in verhouding tot de omvang van de werken. Er worden gemiddeld twee vrachtwagens per werfdag verwacht.